تکلیف جاماندگان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی مشخص شد/ سایت ثبت نام 

0

تکلیف جاماندگان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ مشخص شد و جاماندگان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به کجا راجعه کنند / سایت ثبت نام جاماندگان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را در ادامه بخوانید

تکلیف جاماندگان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی مشخص شد/ سایت ثبت نام

سایت ثبت نام جاماندگان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی مشخص شد

جاماندگان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بر اساس خبرهای جدید قرار است پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت کار آماده شود یک دهک پردرآمدی یا ۱۰ درصد جامعه که از یارانه کنار گذشته شده‌اند اگر شواهدی ارائه کنند و در صورت داشتن استحقاق می‌توانند جزو یارانه بگیران قرار گیرند و می‌توانند به سایت وزارت رفاه مراجعه کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یارانه حمایتی واریزی مجموع یارانه قبلی و کمک های معیشتی جدید است و از این پس به صورت یکپارچه پرداخت می شود.

احسان خاندوزی در مورد جا ماندگان یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی گفت: در ستاد اقتصاد دولت مطرح شد که پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت کار آماده شود و یک دهک پردرآمدی یا ۱۰ درصد جامعه که از یارانه کنار گذشته شده‌اند اگر شواهدی ارائه کنند و در صورت داشتن استحقاق می‌توانند جزو یارانه بگیران قرار گیرند و می‌توانند به سایت وزارت رفاه مراجعه کنند.

حتی میزان واریزی یارانه معیشتی و اینکه از چه زمانی قابل برداشت خواهد بود و به چه ترتیبی امکان اعتراض به حذف یارانه از پایگاه رفاه ایرانیان اعلام خواهد شد و اگر کسانی مستحق تشخیص داده شوند یارانه‌های قبلی برای‌شان جبران می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد جاماندگان یارانه گفت: در ستاد اقتصاد دولت مطرح شد که پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت کار آماده شود و یک دهک پردرآمدی یا ۱۰ درصد جامعه که از یارانه کنار گذشته شده‌اند اگر شواهدی ارائه کنند و در صورت داشتن استحقاق می‌توانند جزو یارانه‌بگیران قرار گیرند و می‌توانند به سایت وزارت رفاه مراجعه کنند.

وی افزود: از امروز اطلاعیه رسمی اعلام خواهد شد حتی میزان واریزی یارانه معیشتی و اینکه از چه زمانی قابل برداشت خواهد بود و به چه ترتیبی امکان اعتراض به حذف یارانه از پایگاه رفاه ایرانیان اعلام خواهد شد و اگر کسانی مستحق تشخیص داده شوند یارانه‌های قبلی برای‌شان جبران می‌شود.

خاندوزی ادامه داد: ۷۷ میلیون نفر از جمعیت کشور که گیرنده انواع یارانه در دولت‌های قبل بوده‌اند، این مبلغ را دریافت خواهند کرد که ۳۰ درصد جمعیت کشور یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و ۶۰ درصد جمعیت نیز یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند. البته، ۱۰ درصد نیز بی نیاز از دریافت یارانه هستند.

وی افزود: این مبلغ یارانه یا کمک معیشتی که واریز آن شروع شده است، مجموع یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه جدید است و از ماه آینده تا پایان سال روند پرداخت یارانه به این شکل و مبلغ خواهد بود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا این یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به اضافه همان مبلغ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی است؟ گفت: خیر، مجموع مبلغ یارانه دریافتی جدید با لحاظ شدن ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، ۴۰۰ هزار تومان است.

این پرداخت تا امروز صبح تکمیل خواهد شد. از مجموع گندم مصرفی کشور ۸۱ درصد برای نان متعارف و سنتی و ۶ تا ۷ درصد برای نان‌های صنعتی و فانتزی و بقیه برای کالاهای دیگر استفاده می‌شود. البته در تهران سهم نان صنعتی ۱۹ تا ۲۰ درصد و نان سنتی ۸۰ درصد است، اما در برخی استان‌ها نان سنتی ۹۶ درصد و نان صنعتی حدود ۴ درصد است و متوسط کشور ۶ تا ۷ درصد است.

نظرات