متن تبریک روز فردوسی + عکس پروفایل و عکس نوشته روز فردوسی ۱۴۰۱

0

روز بزرگداشت فردوسی ۱۴۰۱، روز ۲۵ اردیبهشت ماه است . به همین مناسبت، ما امروز برای شما، مجموعه از جدیدترین متن های تبریک، عکس پروفایل و عکس نوشته  ویژه روز فردوسی ۱۴۰۱ اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی قرار داده ایم. شما می توانید از این عکس نوشته ها به عنوان عکس پروفایل خود در شبکه های اجتماعی استفاده کنید. برای مشاهده این مطلب با ما همراه باشید.

 روز بزرگداشت فردوسی

متن تبریک روز فردوسی ۱۴۰۱ به همراه عکس نوشته و عکس پروفایل

شبی در برت گر برآسودمی سر فخـر بر آسمـان سودمی
قم در کف تیر بشکستمـی کلاه از سـر مـاه بـربودمی
به قدر از نهم چرخ بگذشتمی به پی فرق کیوان بفرسودمی
جمال تو گر زانکه من دارمی بی بی تو گر زانکه من بودمی
به بیچـارگان رحمت آسودمی به دل دارگان بـر ببخشودمی
سالروز بزرگداشت فردوسی تبریک عرض می نماییم

***

بزرگداشت فردوسی

***

اگر برای انجام کاری بزرگ، زمان نداری، بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری

سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم منصوربن فردوسی طوسی گرامی باد

***

 روز فردوسی بزرگ

***

حکیم فردوسی خردمند :

به این زمین گرد که بسرعت می گردد بنگر که درمان ما در آن است و درد ما نیز

نگاه کن و ببین که نه گردش زمانه آن را می فرساید

و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می کشد ،

نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد

***

حکیم ابوالقاسم فردوسی

***

بیا تا جهان را به بد نسپریم
به کوشش همه دست نیکی بریم
نباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار

بیست و پنجم اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

***

شاهنامه فردوسی

***

 کسی کو به دانش توانگر بود
ز گفتار و کردار بهتر بود

***

اشعار فردوسی

***

زدانش چو جان ترا مایـه نیست

به از خامشی هیچ پیرایه نیست

توانگر شد آنکس که خرسند گشت

از او آز و تیمار در بند گشت

***

شعر معروف فردوسی

***

 امروز روز زاد روز حکیم گرانقدر ایران , حکیم ابوالقاسم فردوسی است
امید انکه بتوانیم امانتدار خوبی باشیم و زبانی را که به همت او استوار است را به خوبی حفظ کنیم

***

زبان فارسی

***

​ ​ چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت برآن تربت پاک باد
میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین و خوش است
سالروز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

***

متن درباره فردوسی

***

تا کی کمر و کلاه و موزه
تا کی سفر و نشاط صحرا
امروز زمانه خوش گذاریم
بدرود کنیم دی و فردا
من طاقت هجر تو ندارم
با تو چکنم به جز مدارا
روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

***

تبریک روز فردوسی 1401

با ما همراه باشید.

نظرات