تفریحات

اشعار زیبای فردوسی در مورد دوستی + عکس نوشته های زیبا

0

در این پست شعرهای زیبا فردوسی و بهترین اشعار فردوسی و کوتاه ترین اشعار فردوسی و اشعار زیبای فردوسی در مورد دوستی را همراه عکس نوشته های زیبا در اختیار شما گذاشته ایم.

اشعار زیبای فردوسی در مورد دوستی

اشعار زیبای فردوسی در مورد دوستی

دارم سر خاک پایت ای دوست
آیم به در سرایت ای دوست

آنها که به حسن سرفرازند
نازند به خاک پایت ای دوست

چون رای تو هست کشتن من
راضی شده‌ام برایت ای دوست

اشعار زیبای فردوسی در مورد دوستی

خون نیز تو را مباح کردم
دیگر چه کنم به جایت ای دوست

دانی نتوان کشید ازین بیش
بار ستم جفایت ای دوست

بهترین اشعار فردوسی

به یزدان چنین گفت کای دادگر
تو دادی مرا دانش و زور و فر

اشعار زیبای فردوسی در مورد دوستی

اگر دانشی مرد گوید سخن
تو بشنو که دانش نگردد کهن

دل بسته‌ام از همه عالم به روی دوست
وز هر چه فارغیم، به‌جز گفتگوی دوست

ما را زمانه دل نفریبد به هیچ روی
اِلّا به موی دلکش و روی نکوی دوست

باغ بهشت کائن همه وصفش کنند نیست
جز جلوه‌ای ز صحن مصفای کوی دوست

اشعار زیبای فردوسی در مورد دوستی

گل‌های باغ با همه شادابی و نشاط
خار آیدم به دیده نبینم چو روی دوست

یک موی یار خویش به عالم نمی‌دهم
ما بسته‌ایم رشته جان را به موی دوست

بر ما غم زمانه زهر سو که رو کند
مائیم و روی دل به همه حال سوی دوست

ما جز رضای دوست تمنا نمی‌کنیم
چون آرزوی ماست همه آرزوی دوست

 شعر زیبا در وصف دوست و دوستی

اشعار زیبای فردوسی در مورد دوستی

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست

از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

اشعار زیبای فردوسی در مورد دوستی

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوش ست چون دوست در اوست

از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

مولانا

زیباترین اشعار فردوسی

به رنج اندر ار تنت را رواست
که خود رنج بردن به دانش سزاست

اشعار زیبای فردوسی در مورد دوستی

میاسای از آموختن یک زمان
ز دانش میفکن دل اندر گمان

ای دوست قبولم کن و جانم بستان
مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان
بـا هـــر چـــه دلم قرار گیـــرد بــی تـــو
آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

ناب ترین اشعار

همیشه یکی دانشی پیش دار
ورا چون روان و تن خویش دار

کسی کو به دانش توانگر بود
ز گفتار و کردار بهتر بود

اشعار زیبای فردوسی در مورد دوستی

خرد باید و دانش و راستی
که کژی بکوبد ار کاستی

قشنگ ترین اشعار فردوسی

تا نگذری از جمع به فردی نرسی
تا نگذری از خویش به مردی نرسی

تا در ره دوست بی سر و پا نشوی
بی درد بمانی و به دردی نرسی

اشعار زیبای فردوسی در مورد دوستی

بر ما شکیبائی و دانش است
ز دانش روان های پر از رامش است

شکبیائی از ما نشاید ستد
نه کس را ز دانش رسد نیز بد

نظرات