arongroups

پیامک و متن تبریک روز جهانی خلبان به پدرم و پدر و بابا ۲۰۲۲ +عکس نوشته و استوری

0

پیامک و متن تبریک روز جهانی خلبان به پدرم و پدر و بابا ۲۰۲۲ +عکس نوشته و استوری

جملات و متن تبریک روز خلبان به پدرم و پدر و بابا و برادرم با عکس نوشته تبریک روز جهانی خلبان برای پدر و برادر تا عکس استوری تبریک روز خلبان برای پدرم و بابا و برادرم در ادامه با جدیدترین متن و عکس دریافت کنید

پیامک و متن تبریک روز جهانی خلبان به پدرم و پدر و بابا 2022 +عکس نوشته و استوری

عکس و متن تبریک روز خلبان به پدرم ۲۰۲۲

خلبانان مدت زیادی را دور از خانه سپری می کنند. آنها اغلب برای رفع دلتنگی عکس خانواده خود را در آستر کلاه های خود نگه می دارند.

روزت مبارک پدر خلبانم

متن تبریک روز جهانی خلبان به پدرم 2022

من برای دیدنت دارم به شهرت می روم

با دلی بی تاب تو دارم به سویت می روم

میروم من شهرتان با این هواپیما عزیز

از مسیر این هوا دارم به سمتت می روم

پدر خلبانم روزت مبارک

*****

پدر اسـت که ﺩﺭ کتاب جایی ﻧﺪﺍﺭد ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺯﻳﺮ پایش نیست…
بی ﻣِﻨَﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ غریبگی هایش میگذرد ﺗﺎ ﭘﺪﺭ باشد …
ﻭ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺪﻩ هایش ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ میکند خدایا بالاتر از بهشتت چه داری
برای زیر پای پدرم میخواهم

عکس نوشته تبریک روز خلبان برای پدر پروفایل

عکس نوشته تبریک روز خلبان برای پدر پروفایل

نشستم روی صندلی پدرم
حسی که اون لحظه بیشتر از هر حسِ دیگه ای برام پررنگ شد، حسِ ترس بود. ترس برای وقتایی که پدرم این جا نشسته و… امیدوارم یادمون باشه امنیت امروز ما حاصل زحمات چه کسانی اسـت روز نیروی هوایی را بـه پدر عزیزم تبریک میگم.

***

آسمان قلمرو فرشتگان خداست

فرشتگان بـه خانه خود خوش امدید

روز نیروی هوایی مبارک باد….

****

پدرم

پروازی بـه وسعت عرش را برای شما پرندگان آسمان ایران عزیز آرزو دارم

روز خلبان را تبریک می‌گویم.

عکس استوری تبریک روز خلبان برای پدر پروفایل

 

در نگاه آنانی که پرواز را نمی فهمند

هرچقدر که بیشتر اوج بگیری کوچک تر می‌شوی

پدر عزیزم سالروز نیروی هوایی مبارک باد

خبر بد اینه که زمان در حال پروازه.
خبر خوب اینه که تو خلبانی.

***

ت نیـستی
و
حال خلبانی را دارم
ڪہ لحظہ‌ے برخورد با ڪوه
در جعبہ‌ے سیاه می‌ڪَوید :
دوسـتت دارم پدر خلبانم…!!

عکس نوشته بابای خلبانم روزت مبارک

جملات زیبا برای تبریک روز خلبان برای پدر پروفایل

خدا، تنهات نمیذاره…
در هواپیما آرام و بیخیال مینشینی
در حالی که نمیدانی خلبان کیست!
اما چرا در زندگی آرام نمیگیری و اینقدر نگرانی
در حالی کہ میدانی حاکم آن خداست…

یه خبر بد : زمان همیشه در حال پروازه
و یه خبر خوب : توی این پرواز تو خلبانی !

عکس نوشته تبریک روز خلبان برای پدر پروفایل

عکس استوری تبریک روز خلبان برای پدر پروفایل

 

نظرات