اکسکینو

زمان دقیق واریز هدیه ۵۰۰ هزار تومان کمیته امداد رمضان ۱۴۰۱ مشخص شد

0

زمان دقیق واریز هدیه ۵۰۰ هزار تومان کمیته امداد به حساب ایتام تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در ماه رمضان ۱۴۰۱ مشخص شد و هدیه ۵۰۰ هزار تومانی کمیته امداد برای ایتام تحت پوش کمیته امداد و بهزیستی در سال ۱۴۰۱ در ایام شهادت حضرت علی ع ماه رمضان ۱۴۰۱ می باشد.

زمان دقیق واریز هدیه ۵۰۰ هزار تومان کمیته امداد رمضان 1401 مشخص شد

زمان دقیق واریز هدیه ۵۰۰ هزار تومان کمیته امداد رمضان ۱۴۰۱ مشخص شد

زمان دقیق واریز هدیه ۵۰۰ هزار تومان کمیته امداد به حساب ایتام تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در ماه رمضان ۱۴۰۱ مشخص شد و هدیه ۵۰۰ هزار تومانی کمیته امداد برای ایتام تحت پوش کمیته امداد و بهزیستی در سال ۱۴۰۱ در ایام شهادت حضرت علی ع ماه رمضان ۱۴۰۱ می باشد و علت واریز نشدن چیست

بنیاد مستضعفان مانند همه ساله، امسال نیز در ماه رمضان ۱۴۰۱ همزمان با ایام شهادت حضرت علی (ع)، هدیه‌ ۵۰۰ هزار تومانی را به حساب ایتام تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در کشور واریز کرد.

سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد: بنیاد مستضعفان طبق سنت چندسال اخیر، امسال نیز همزمان با ایام شهادت ابوالایتام حضرت علی (ع)، هدیه‌ای نقدی را به حساب تمام ایتام تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سراسر کشور واریز کرد.

پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: بر اساس آمار اعلامی کمیته امداد و بهزیستی، بنیاد مستضعفان مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را برای بیش از ۱۷۴ هزار یتیم تحت پوشش این ۲ نهاد حمایتی تخصیص داد که طی دیروز و پریروز به حساب این عزیزان واریز شد.

بنیاد مستضعفان برای اهدای این حمایت نقدی به ایتام، بالغ بر ۸۷ میلیارد تومان تخصیص داده است.

نظرات