جزئیات شهاب باران ۲۱ و ۲۲ مرداد ۹۷

0

جزئیات شهاب باران ۲۱ و ۲۲ مرداد ۹۷

شهاب باران : علی ابراهیمی سراجی فعال حوزه نجوم با بیان اینکه شامگاه و بامداد روزهای ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه جاری آسمان میزبان بارش‌های شهابی است که در این شب‌ها به دلیل کم‌بودن درخشندگی ماه، رصدگران می‌توانند در مناطق به دور از آلودگی نوری شهرها این پدیده زیبای نجومی را نظاره گر باشند، اظهار کرد: بارش شهاب سنگ بارش شهابی است که به بارش برساوشی معروف است و از اثر یک دنباله‌داری به نام سوئیت تالت به وجود می ‌آید.

شهاب باران

وی بیان کرد: این شهاب سنگ هر ۱۳۳ یک بار دور زمین می‌گردد و باعث به وجود آمدن این شهاب‌های کوچک می‌شود که باقی مانده این سنگ ریزه‌ها بین ۲۷ تیر تا ۳۰ شهریور به زمین پرتاب می‌شود.

ابراهیمی‌سراجی ۲۷ تیر تا ۳۰ شهریور را اوج اصلی پرتاب این سنگ ریزه‌ها دانست و گفت: توده اصلی این سنگ ریزه‌ها در ۲۲ مرداد اوج می‌گیرد که در بهترین حالت ۱۰۰ شهاب سنگ به زمین پرتاب می‌شود.

وی ادامه داد: این اتفاق یک بازه ۱۲ ساعته است که از ساعت ۱۲و۳۰ شب ۲۱ آغاز و تا ۱۲ صبح ۲۲ مرداد ادامه دارد که تقریبا ۲ الی ۴ صبح بیشترین بارش را دارد.

ابراهیمی‌سراجی در پایان یادآور شد: اگر تمایل دارید این بارش را ببینید خارج از شهرهای بزرگ و پر جمعیت که آسمان شهر تاریک است می‌توان این بارش را دید.

نظرات