فیلم کامل اجرای استنداپ علیرضا محمدی پسر افغان در عصر جدید ۳ و واکنش ها را ببینید

0

فیلم کامل اجرای استندآپ علیرضا محمدی پسر افغان تبار در عصر جدید ۳ و واکنش ها را ببینید که در قسمت هشتم مرحله مقدماتی فصل سوم عصر جدید سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱ اجرا کرد. ویدئوی اجرای استندآپ علیرضا محمدی پسر افغان در عصر جدید ۳ را دانلود کنید

فیلم کامل اجرای استنداپ علیرضا محمدی پسر افغان در عصر جدید ۳ و واکنش ها را ببینید

فیلم کامل اجرای استنداپ علیرضا محمدی پسر افغان در عصر جدید ۳ و واکنش ها را ببینید

فیلم کامل اجرای علیرضا محمدی در عصر جدید ۳ شرکت کننده استندآپ افغانی تبار در عصر جدید ۳ و واکنش ها را ببینید که در قسمت هشتم مرحله مقدماتی فصل سوم عصر جدید سه شنبه ۹ فررودین ۱۴۰۱ اجرا کرد.

علیرضا محمدی پسر افغانی تبار بخش استندآپ در قسمت هشتم فصل سوم عصر جدید و عصر جدید ۳ به عنوان شرکت کننده حضور داشت و استندآپ حاشیه ساز و جنجالی را در مرحله اول و مقدماتی در ۹ سه شنبه ۱۴۰۱ اجرا کرد. در ویدئو زیر ببینید:

دانلود ویدئو

او سه چراغ قرمز از داوران دریافت کرد و مورد انتقاد شدید کارن همایونفر قرار گرفت و باعث اختلاف نظر و بحث داوران عصر جدید شد،کارن همایونفر متن بازیگری پسر افغان را محکوم کرد و که گفته بود افغانی ها را در ایران به چشم کارگر می بینند. اما احسان علیخانی با کارن همایونفر مخالف بود و با شرکت کننده افغان موافق بود که بیشترین بخش ساخت و ساز و ساختمان سازی بر دوش مهاجرین افغانی هستند که در ایران زندگی میکنند و اگر روزی به کشورشان برگردند این بخش خالی خواهد ماند

 

فیلم کامل اجرای استنداپ علیرضا محمدی پسر افغان در عصر جدید ۳ و واکنش ها را ببینید

علیرضا محمدی کمدین و بازیگر افغانستانی تبار، جوانی از تبارِ قومِ هزاره‌ افغانستان، ساکن شورآبادِ تهران، زندگی افغان‌های عزیز در ایران را در قالب استندآپ کمدی در عصر جدید روایت کرد.

او کنایه ای نیز به مقام‌های بین‌المللی در عصر جدید کرد و به یک دقیقه سکوت مقام‌های بین‌المللی کنایه زد و گفت: خیلی تاثیرگذار بود. گاهی آرزو می‌کنم کاشکی موهای ما هم طلایی و چشمانمان آبی بود، شاید دنیا به ما توجه می‌کرد!

نظرات