جملات کوتاه تبریک انگلیسی عید نوروز و سال نو به زبان انگلیسی با متن فارسی +عکس نوشته

0

در این مقاله گلچینی از زیباترین متن و پیام های کوتاه تبریک انگلیسی عید نوروز و سال نو به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی (رسمی، ادبی، جملات خاص، اداری) +عکس نوشته تبریک عید نوروز مبارک به زبان انگلیسی و عکس استوری سال نو مبارک به انگلیسی به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و سال نو ۱۴۰۱ را از مجله حرف تازه دریافت کنید

جملات کوتاه تبریک انگلیسی عید نوروز و سال نو به زبان انگلیسی با متن فارسی +عکس نوشته

جملات کوتاه تبریک انگلیسی عید نوروز و سال نو به زبان انگلیسی با متن فارسی +عکس نوشته

تبریک عید نوروز و سال نو ۱۴۰۱ به زبان انگلیسی : به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و سال نو ۱۴۰۱ زیباترین جملات و احساسی ترین پیام های تبریک انگلیسی عید نوروز را با ترجمه فارسی همراه با عکس نوشته تبریک عید نوروز مبارک به زبان انگلیسی و عکس استوری سال نو مبارک به انگلیسی دانلود کنید:

May the new year bring you greater heights of success and prosperity. Have a happy new year!

 آرزو می‌کنم که سال جدید برایت سرشار از موفقیت و بهروزی باشد. سال نو مبارک!

******

 May God spread prosperity and joy in your life on this New Year and fulfill all your dreams.

 امیدوارم که خداوند در سال جدید زندگیت را غرق در کامیابی و شادمانی سازد و تو را به آرزوهایت برساند.

*******

متن کوتاه تبریک انگلیسی عید نوروز و سال نو به زبان انگلیسی با متن فارسی +عکس نوشته

***

A new year is like a. blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

سال نو، چون کتابی است با اوراق نانوشته. قلم در دستان توست و فرصتی است تا برای خود داستانی زیبا بنویسی. سال نو مبارک!

****

 May the year ahead brings you fortune, success and lots of love. Happy New Year to you and your loved ones.

 امیدوارم سال نو سال خوش‌اقبالی، موفقیت و سرشار از عشق باشد. سال نو بر شما و عزیزانتان مبارک!

پیام تبریک عید نوروز و سال نو به انگلیسی

*****

 Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.

 برایت سالی سرشار از برکات عشق، شادمانی، محبت و لبخند آرزو می‌کنم.

****

 Wishing you good health, happiness, and success in the coming year. Happy New Year!

در سال نو برایتان آرزوی سلامتی، شادمانی و توفیق دارم. سال نو مبارک!

عکس نوشته انگلیسی عید نوروز مبارک پروفایل و استوری

عکس نوشته انگلیسی عید نوروز مبارک

Although I’m not with you but my wishes will always stay with you on this New Year. Happy New Year!

معنی: گرچه در کنارت نیستم لیکن در سال نو آرزوهایم در کنار توست. سال نو مبارک!

*****

 I wish this year has lesser disasters, lesser hate, lesser accidents and loads of love. Happy New Year.

 امیدوارم امسال سال گرفتاری‌ها، دلخوری‌ها و حوادث کمتر و عشقی بی‌کران برایت باشد. سال نو مبارک!

****

 

پیامک انگلیسی عید نوروز مبارک

****

I wish you a smashing new year filled with laughter and happiness.

براتون آرزوی سال نویی عالی سرشار از خنده و شادی آرزو می کنم.

****

I wish you a very sweet and prosperous New Year. May God pour his love and blessings on you. Enjoy!

 سالی سرشار از شادکامی و بهروزی برایت آرزو می کنم. امیدوارم خداوند عشق و برکت خود را روزی تو گرداند. سال نو مبارک!

متن ساده سال نو مبارک

عکس پروفایل تبریک انگلیسی عید نوروز و سال نو مبارک

******

May the gift of love, happiness, peace, and warmth be yours as you make a new start. Happy New Year!

 آرزو می کنم با شروعی جدید نصیب تو هدیه عشق، شادمانی، آرامش و محبت باشد. سال نو مبارک!

****

May the New Year bring to you Warmth of love and a light to guide your path towards a positive destination. Happy New Year!

 آرزو میکنم ارمغان سال نو گرما و نورعشق باشد تا تو را به مقصدی عالی رهنمون گردد. سال نو مبارک!

عکس پروفایل عید نوروز مبارک به انگلیسی

اس ام استبریک سال نو و عید نوروز به زبان انگلیسی

****

May the new year bring you greater heights of success and prosperity. Have a happy new year!

 آرزو می کنم که سال جدید برایت سرشار از موفقیت و بهروزی باشد. سال نو مبارک!

****

Wishing you good health, happiness, and success in the coming year. Happy New Year!

 در سال نو برایتان آرزوی سلامتی، شادمانی و توفیق دارم. سال نو مبارک!

****

نوروز مبارک به انگلیسی

 May the gift of love, happiness, peace, and warmth be yours as you make a new start. Happy New Year!

 آرزو می‌کنم با شروعی جدید نصیب تو هدیه عشق، شادمانی، آرامش و محبت باشد. سال نو مبارک!

عید نوروز مبارک به انگلیسی

I wish you a very sweet and prosperous New Year. May God pour his love and blessings on you Enjoy!

 سالی سرشار از شادکامی و بهروزی برایت آرزو می‌کنم. امیدوارم خداوند عشق و برکت خود را روزی تو گرداند. سال نو مبارک!

نظرات