همه جا با فرادرس

عکس نوشته دعای عهد برای پروفایل و استوری

0

دعای عهد یکی از دعاهای پرمعنا در باب امام زمان (عح) است که در صبح قبل از نماز صبح خوانده می شود. همچنین می توانید خواندن این دعا را نذر خود کنید تا به آرزو خود برسید. در این پست عکس نوشته دعای عهد برای پروفایل و استوری را آماده کرده ایم که می توانید برای عکس پروفایل شبکه های اجتماعی خود استفاده کنید.

عکس نوشته دعای عهد برای پروفایل و استوری

عکس نوشته دعای عهد برای پروفایل و استوری

در این پست عکس نوشته دعای عهد برای پروفایل و استوری را آماده کرده ایم که می توانید برای عکس پروفایل شبکه های اجتماعی خود استفاده کنید.

عکس نوشته دعای عهد برای پروفایل و استوری

کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد

ندا آمد بر در خانه ام بیا

آنقدر بر در بکوب تا در بـه رویت وا کنم

وقتی بر در خانه اش رسیدم

هر چـه گشتم در بسته اي ندیدم

هر چـه بود باز بود

عکس نوشته دعای عهد برای پروفایل و استوری

گفتم خدایا بر کدامین در بکوبم؟

ندا آمد این را گفتم کـه بیایی

وگرنه مـن هیچ وقت درهای رحمتم را

بـه روی تـو نبسته بودم!

کوله بارم بر زمین افتاد

و پیشانیم بر خاک

عکس نوشته دعای عهد برای پروفایل و استوری

دلنوشته دعای عهد

دﻋﺎ کنیم هیچکس ﺩﻟﺶ ﻧﮕﯿﺮﻩ،ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،،، ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺏ ،ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ! ﺩﻋﺎ کنیم که ﻫﯿﭽﮑﺪﻭممون ﺍﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﯿﺎﺩ، ﺍگرم اﻭﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ! ﺩﻋﺎ کنیم ، ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ، ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﭘﺮ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ! ﺩﻋﺎ کنیم هیچکی ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﻪ، ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ ﺧﺪﺍ ﺯﻭﺩ ، ﯾﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ! ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻪ! ﺩﻋﺎ کنیم ،حکمت خدا ، با آرزوهامون یکی باشه…

عکس نوشته دعای عهد برای پروفایل و استوری

ﺩﺭ «ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ» ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ ؛

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ «ﺧﻠﺒﺎﻥ»

ﺁﻥ ﮐﯿﺴﺖ !!

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺭ «ﺯﻧﺪﮔﯽ» ﺍﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻣﺪﺑﺮ ﺁﻥ‏ خداوند ﺍﺳﺖ…

به خدا اعتماد داشته باش

عکس نوشته دعای عهد برای پروفایل و استوری

متن های زیبا دعای عهد

ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ کسی ﺑﮕﻮﻳﺪ

ﻧﻪ..

ﺧﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺭﺩ

۱ ﭼﺸﻢ

۲ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ

۳ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﯿﻦ ﻣﺸﻮ

ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﺭﺩﺕ

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻧﺠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺮﯼ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ

ﺻﺒﺮ ﺍﻭﺝ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ.

عکس نوشته دعای عهد برای پروفایل و استوری

من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم نمی دانم چه میخواهی ولی برای تو برای رفع غمهایت برای قلب زیبایت برای آرزوهایت به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد یقین دارم دعاهایم اثر دارد

نظرات