زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی دولت سال ۹۶

0

زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی دولت سال ۹۶

زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی : اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص زمان اعلام نتايج اوليه چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال ۱۳۹۶

اعلام نتایج آزمون استخدامی دولت

 

بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ ۹۶/۰۶/۰۳ شرکت نموده‌اند می‌رساند که نتايج اولیه آزمون استخدام داوطلبان تا ساعت ۲۰ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۰۴ بر روي سايت سازمان ‌سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
لذا داوطلبان هریک از دستگاه های اجرایی مي‌بايست باتوجه به اطلاعيه اي كه به همراه نتیجه آزمون بر روي سايت قرار خواهد گرفت، اقدام نمایند.

نظرات