جدول عیدی ۱۴۰۱ کارگران / مبلغ دقیق عیدی کارگران سال ۱۴۰۱ بر اساس کارکرد

0

مبلغ دقیق عیدی سال ۱۴۰۱ کارگران از ۴۴٢ هزار تا ۸ میلیون تومان است. در ادامه جدول عیدی ۱۴۰۱ کارگران و مبلغ دقیق عیدی سال ۱۴۰۱ کارگران و نحوه محاسبه عیدی کارگران را ببینید

جدول عیدی ۱۴۰۱ کارگران / مبلغ دقیق عیدی کارگران سال 1401 بر اساس کارکرد

جدول عیدی ۱۴۰۱ کارگران / مبلغ دقیق عیدی کارگران سال ۱۴۰۱ بر اساس کارکرد

عیدی کارگران ۱۴۰۱ تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی با کارکرد یکسال کامل، امسال از ۴۴٢ هزار تا ۸ میلیون تومان است یا به عبارت دیگر حداقل ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان و حداکثر ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود.

تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند.

میزان عیدی کارگران امسال هم بر اساس مدت زمانی که مشغول به کار بوده اند تعیین می شود، بطور مثال کارکنان دولتی حداقل ٨٠٠ هزار تومان عیدی می‌گیرند و اگر تمام وقت باشند، حداقل عیدی انها حدود یک میلیون و ۶٠٠ هزار تومان است.

مبلغ عیدی کارگران ۱۴۰۱ بر اساس کارکرد

کارگران در کمترین حالت ۴۴٢ هزار و ۵٠٠ و در بیشترین حالت نیز ٧ میلیون و ٩۶۶هزار تومان عیدی می‌گیرند.

اگر یک ماه کار کرده باشید:

مبلغ حدود ۴۴٢ هزار و  ۵٠٠تومان عیدی خواهید گرفت.

اگر دو ماه کار کرده باشید

عیدی شما  ٨٨۵ هزار تومان خواهد بود

اگر ٣ ماه کار کرده باشند

یک میلیون و ٣٢٧هزار و  ۵٠٠تومان عیدی خواهند گرفت.

اگر ۴ ماه کار کرده باشند

با ۴ماه کار کردن، یک میلیون و ٧٧٠هزار تومان عیدی تعلق میگیرد

اگر ۵ ماه کار کرده باشند

با  ۵ ماه کار کردن نیز عیدی شما ٢میلیون و ٢١٢هزار تومان است.

اگر نصف سال یعنی شش ماه کار کرده باشید

٢میلیون و ۶۵۵هزار تومان عیدی خواهید گرفت.

اگر ۷ ماه کار کرده باشند

با هفت ماه کار کردن در سال نیز ٣میلیون و ٩٨هزار تومان عیدی می‌گیرید.

اگر ۸ ماه کار کرده باشند

کسانی که هشت ماه کار کرده باشند نیز ٣میلیون و ۴۵٠هزار تومان عیدی خواهند گرفت.

اگر ۹ ماه کار کرده باشند

در صورتی که ٩ماه از سال را سرکار رفته باشید، عیدی شما ٣میلیون و ٩٨٣هزا تومان خواهد بود

اگر ۱۰ ماه کار کرده باشند

اگر ١٠ ماه کار کرده باشید، عیدی‌تان ۴میلیون و ۴٢۵هزار تومان است.

اگر ۱۱ ماه کار کرده باشند

همچنین در صورتی که یازده ماه کار کرده باشید، عیدی شما ۴میلیون و ٨۶٨هزار تومان است.

عیدی سالانه کارگران

اگر به صورت کامل و کل سال را مشغول به کار بوده باشید، حداقل ۵میلیون و ٣١٠هزار تومان و حداکثر میز ٧میلیون و ٩۶۶هزار تومان عیدی خواهید گرفت.

کارگرانی هم که کمتر از یک سال یعنی از یک تا ۱۱ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، مشمول عیدی پایان سال هستند. این دسته از کارگران به میزان «دو برابر حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، تقسیم بر ۱۲، ضربدر تعداد ماه کارکرد» عیدی دریافت می‌کنند.

عیدی کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی با کارکرد یکسال کامل، امسال حداقل ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان و حداکثر ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود.

مبنای پرداخت عیدی کارگران در یک سال کامل

مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه حقوق پایه تا سقف ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود. همچنین کف عیدی کارگران نیز ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است.

کارگرانی هم که کمتر از یک سال یعنی از یک تا ۱۱ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، مشمول عیدی پایان سال هستند. این دسته از کارگران به میزان «دو برابر حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، تقسیم بر ۱۲، ضربدر تعداد ماه کارکرد» عیدی دریافت می‌کنند.

به عنوان مثال کارگری که در سال ۱۴۰۰ حداقل حقوق مصوب وزارت کار یعنی ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان را دریافت می‌کند و یک ماه سابقه کار دارد، بر اساس فرمول محاسبه عیدی باید ۴۴۲ هزار و ۵۸۲ تومان و کارگری که با همین میزان پایه حقوق، ۱۱ ماه سابقه کار دارد، باید ۴ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۴۰۷ تومان عیدی دریافت کند. تاکید می‌شود، میزان عیدی محاسبه شده، صرفاً برای کارگرانی است که «حداقل حقوق سال ۱۴۰۰» را دریافت می‌کنند و به عبارتی در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند.

عیدی سایر کارکنان دارای بیش از یک سال سابقه که قطعاً حقوق پایه آنها بیش از «حداقل حقوق مصوب» است، نیز طبق فرمول یاد شده خواهد بود، با این تفاوت که حقوق پایه مندرج در فیش حقوقی، مبنای محاسبه عیدی آنها خواهد بود. به این معنا که اگر پایه حقوق کارگری ۳ میلیون تومان است باید این عدد را در فرمول قرار داده و عیدی را محاسبه کند.

زمان پرداخت

عیدی و پاداش کارگران معمولاً همراه با حقوق بهمن ماه توسط کارفرمایان واریز می‌شود، اما واریز آن با حقوق اسفند ماه نیز منع قانونی ندارد.

در جدول زیر میزان عیدی کارگران حداقلی بگیر (کسانی که پایه حقوق‌شان ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان است) به تناسب تعداد ماه کارکرد محاسبه شده است.

جدول عیدی ۱۴۰۱ کارگران / مبلغ دقیق عیدی کارگران سال 1401 بر اساس کارکرد

نظرات