تفریحات

تعبیر دیدن باغ (دشت) در خواب

5

تعبیر دیدن باغ (دشت) در خواب

تعبیر خواب باغ : دیدن دشت سرسبز یا باغ در بیداری برای انسان باعث شادی و نشاط آور است , بیشتر معبران دیدن باغ در خواب را به زن تعبیر کرداند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب باغ را آماده کردایم.

تعبیر خواب باغ

تعبیر خواب باغ امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمايد: ديدن باغ در خواب بر هفت وجه بود. زن خوب، فرزند نيك، عيش خوش، مال، عزت و سر بلندي، شادي، كنيزك.

تعبیر خواب باغ حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر باغ، زن می‌باشد،
تعبیر درختانی که در باغ هستند، مربوط به مال و اموال صاحب باغ می‌باشد.
اگر ببینی باغ، سرسبز و دارای بناها و قصرهای متعددی است و زن زیبایی تو را به طرف خودش فرا می‌خواند، یـعـنـی در آخرت به بهشت و حورالعین می‌رسی و به درجه شهیدان نائل می‌شوی.
اگر در بیداری فصل هر میوه‌ای باشد و در خواب ببینی که در باغ از آن خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال جمع می‌کنی، ولی اگر فصل آن نباشد، تعبیرش برعکس است یعنی مال و اموال تو تلف می‌شود.
اگر ببینی به باغ آب می‌بری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
اگر ببینی باغ و زمین کشت را با استفاده از “جوی آب” و رود آبیاری می‌کنی، تعبیرش بدست آوردن مال و اموال و رها شدن از غم و اندوه می‌باشد .
اگر ببینی در باغ، شفتالو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که علم و ادب را سریعاً یاد می‌گیرد .
اگر ببینی در باغ، گل و گیاهان خوشبو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوب و صالح می‌شوی.

تعبیر خواب باغ ابراهيم كرماني

ابراهيم كرماني گويد: باغ در خواب مردي است بزرگوار با مال و جمال. اگر بيند در وقت بهار يا تابستان باغ خرم گشته بود و در او ميوه ها رسته بود و گل و يا رياحين شكفته و آب روان و او در باغ نشسته، دليل كه مرگ او بر شهادت بود، زيرا جمله صفات بهشت است. اگر در تابستان باغي بيند معروف يا مجهول و ميوه هاي آن شيرين بود و برگهاي درختان ريخته بود، دليل كه او را با پادشاه صحبت افتد، در حالي كه پادشاه از خدم و حشم بازمانده باشد. اگر بيند باغي در تابستان سبز با ميوه و آب رود بيامد و باغ را از اصل بركند و خراب كرد، دليل كه پادشاه آن ديار را بيم هلاك بود يا به سبب سلطاني بزرگ از پادشاه معزول گردد. اگر بيند آتشي بيامد و درختان آن باغ را بسوخت، دليل كه پادشاه را مرگ مفاجات رسد. اگر در خواب بديد در باغ اشتران بودند، دليل كه پادشاه آن ملك بر دشمنان ظفر يابد. اگر در باغ گوسفندان ديد، دليل كه از پادشاه مال و نعمت حاصل كند و هيبت عظيم پادشاه را است. اگر در آن باغ پرندگان بيند، دليل كه لشگر پادشاه بر عهد و وفا باشند اما بر ايشان اعتماد نبود. اگر بيند از آن باغ ميوه جمع مي كرد و به خانه مي برد، دليل كه به قدر آن وي را منفعت رسد. اگر بيند كه در باغ هيمه جمع مي كرد، دليل منفعت بود از پادشاه ليكن به سختي و رنج بيابد.

تعبیر خواب باغ مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و خردمند نصیب بیننده رؤیا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می‌شود و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می‌شود. قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست. اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می‌شوید.

5 دیدگاه در “تعبیر دیدن باغ (دشت) در خواب

 1. ونوس گفت:

  سلام خواب دیدم تو هواپیمام در حال پرواز از کشور خارج شدیم ولی تو ارتفاع کم پرواز می‌کرد از شیشه هواپیما پایین رو نگاه میکردم همه جا پر از سبزه بود وآب روشن و روان میدونستم که اول بهاره و بعدش داخل دشت بودم و گلهای بنفش بهاری که فروردین سبز میشه رو میچیدم درصورتیکه امروز ۱۸ بهمن و کلی برف اومده وخیلی سرده

 2. طلا گفت:

  سلام من خواب دیدم تویی دشت سرسبزی بودم یه کم باد میومد و باد باعث شد حالت پرواز در بیام یه مقدار از سطح زمین فاصله گرفتم جوری که پام از زمین فاصله داشت و با بادی که میوزید منم رو هوا در حال حرکت بودم سرعت باد که قطع میشد پام به زمین میرسید تا باد میومد دوباره تو هوا حالتم نشسته تو هوا در حال حرکت میشدم ولی خیلی اوج نداشتم

 3. Ch گفت:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم در خارج کشور هستم اما معلوم نبود کجاس ولی همه جا سرسبز و چمن بود یه جا هم در زمین فوتبال بودم و با یک خارجی حرف زدم تعبیرش چیه؟

 4. مهسا سلطانپور گفت:

  مهسا سلطانپور:
  من درخواب دیدم با عشقم رفتیم خونه عمه ی عشقم عشقم تو خونه موند من اومدم بیرون ک اونطرف خیابان یه جای سرسبز و خرم پر از درخت بود و خیلی مرتب من سوار ماشینمون شدم ماشین بدون اینک من دست به فرمان بزنم حرکت کرد با سرعت من از ترس خودمو از ماشین به پایین انداختم ماشین رفت لایه ان درختا و گمشد منو عشقم هم دنبال ماشین نیرفتیم تا جلوشو بگیریم

 5. مریم بابایی گفت:

  خسته نباشید من در ماه رمضان اولین روزی که روزه گرفتم خواب دیدم. با کسی که خیلی دوسش دارم و ارتباطمون باهم گاهی وقتا توب و گاهی وقتا برای من پر از اشکه. خواب دیدم در باغی که انگار شمال رفتیم داریم قدم میزنیم باغ سرسبز بود و دست هم دیگرو گرفته بودیم دنبال جایی میگشتیم که هیچ کس نباشه. انگار با خانواده من اومده بودیم سفر. میشه تعبیرشو لطف کنید.

نظرات