تعبیر دیدن هدهد (شانه بسر) در خواب

0

تعبیر دیدن هدهد (شانه بسر) در خواب

تعبیر خواب هدهد : هد هد یا همان شانه بسر از جمله پرندگانی است که به تعبیر بیشتری از معبران خوب است و به خیر و برکت دلالت دارد. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر خواب هده را آماده کردایم.

تعبیر خواب هدهد

این پرنده نام‌های مختلفی در زبان فارسی دارد. هدهد و شانه به‌سر دو نام اصلی اویند که اولی به صدای وی و دیگری به کاکل شانه‌مانند روی سرش اشاره دارد. پوپک نام دیگری است که از پوپ به معنای تاج پرندگان گرفته شده و مرغ سلیمان هم نامی ست که به نقش وی در ماجرای پیام‌بری او از سلیمان به بلقیس ملکهٔ سبا اشاره دارد.

تعبیر خواب هدهد امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای هدهد عبارتند از: خیر , خوشی , بزرگی , پیروزی و غلبه

تعبیر خواب هدهد یوسف نبی علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام می فرماید : دیدن هدهد خبر خوش بود

تعبیر خواب هدهد ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت هدهد را می‌خوری از مال و اموال شخصی زیرک مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب هدهد ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هدهد با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که به مسائل و چیزهایی از امور جهان آگاه می‌شوی.

تعبیر خواب هدهد خالد عنبری

خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن هدهد، به پیامرسانی راستگو تعبیر می‌شود و ممکن است، بر عذاب و گرفتاری نیز، دلالت داشته باشد.

اطلاعات عمومی در باره هدهد مرغ سلیمان

زیستگاه این پرنده در آسیا، اروپا، شمال آفریقا، آفریقای جنوب صحرا و ماداگاسکار است. بیشتر هدهدهای شمال آسیا و اروپا در زمستان به نواحی گرمسیری مهاجرت می‌کنند، اما هدهدهای آفریقایی تمام طول سال را در یک جا می‌مانند. این پرنده به‌طور سرگردان در بسیاری از نواحی دیگر دنیا از جمله در آلاسکا هم مشاهده شده‌است.

نظرات