تعبیر دیدن کلاغ (زاغ)در خواب

3

تعبیر دیدن کلاغ (زاغ)در خواب

تعبیر خواب کلاغ (زاغ) : کلاغ در بیشتر داستانها در نقش یک شخصیت مکار و یا دزد است. تعبیر دیدن کلاغ در خواب بستگی به این دارد که آن را چگونه در خواب ببینید. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب کلاغ را برای شما آماده کردایم.

تعبیر خواب کلاغ

تعبیر خواب کلاغ يوسف نبي عليه السلام

يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن کلاغ مرد فاسق باشد ديدن زاغ و کلاغ مرد دروغگوئي که به وي اظهار دوستي کند.

تعبیر خواب کلاغ ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زاغی را به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی با چنین شخصی فریفتۀ کار باطلی می‌شوی اگر ببینی زاغی را کشته‌ای، یـعـنـی بر شخصی که گفته شد غلبه می‌کنی او را شکست می‌دهی، اگر ببینی زاغ‌ها در جائی جمع شده‌اند، یـعـنـی در آنجا افراد دزد و فاسق جمع می‌شوند.

تعبیر خواب کلاغ منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کلاغ در خواب‌های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده.
اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می‌گوید. اگر در خواب صدای کلاغ‌های بسیاری را بشنوید ولی آن‌ها رانبینید به غربت و تنهایی دچار می‌گردید. اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می‌رسد.

تعبیر خواب کلاغ ابراهيم كرماني

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه كلاغي شكار كرد، دليل كه به حيله مال مردم بستاند. اگر كلاغ را ديد كه از شاخ آواز داد و بانگ كرد، دليل كه زحمت او از سفر بود.

تعبیر خواب کلاغ جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زاغی با منقار از خانۀ تو چیزی برداشته است، یـعـنـی شخصی هندو یا فاسق از خانه تو چیزی میدزدد. اگر ببینی در شلوار تو هم زاغ رفته است و هم قرقاول، یـعـنـی فرزند تو با کنیزت فساد خواهد کرد.

تعبیر خواب کلاغ

آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن كلاغ در خواب ، نشانة اندوه و بدبختي است .
شنيدن غارغار كلاغ در خواب ، علامت آن است كه تحت تأثير حرفهاي ديگران ثروت خود را از دست مي دهيد . اگر فرد جواني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه فريب زني را خواهد خورد .
ديدن كلاغ مرده در خواب ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك به بيماري سختي دچار خواهيد شد.

3 دیدگاه در “تعبیر دیدن کلاغ (زاغ)در خواب

 1. پری میرزازاده گفت:

  سلام ،خواب دیدم برادرم یک کلاغ سیاه رو شیطان خطاب می‌کرد و باهاش حرف میزد وبهش دستور میداد ‌اون هم به برادرم گوش می‌کرد و سرش رو بالا و پایین می‌کرد

 2. مهسا گفت:

  سلام من خواب دیدم یه گروهی از کلاغا ک به طناب وصل هستن و اون طناب به آسمون وصله داره بهم نزدیک میشه،این تعبیرش چیه؟

 3. آگهی رایگان گفت:

  سلام
  تعبیر حرف زدن با کلاغ در خواب چی هست

نظرات