تفریحات

تعبیر دیدن گل در خواب

6

تعبیر دیدن گل در خواب

تعبیر خواب گل : دیدن گل به طور عام در خواب خوب است به خصوص این که فقط گل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم.

معبران نوشته اند گلي که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر مي شود شادي زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببينيم در خانه ما درخت گلي است مسرور و خوشحال مي شويم يا به ديدار دوستي که مشتاق او هستيم توفيق مي يابيم.

تعبیر خواب گل

تعبیر خواب گل حضرت امام جعفر صادق (ع)

ديدن گل به خواب شش وجه بود.

اول: فرزند.
دوم: دوست.
سوم: مردي دون همت (مردي فرومايه).
چهارم: كنيزك.
پنجم: غلام.
ششم: نامه.

تعبیر خواب گل يوسف نبي عليه السلام

ديدن نبات و شکر و انگبين و گل و شکر و مانند آن تعلق به ايمني دارد.

تعبیر خواب گل محمدبن سيرين

ديدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن كه بر درخت بود. دوم: آن كه از درخت جدا بود و گلي كه آن بقائي نباشد، ديدن آن درخواب، دليل غم و انديشه بود. اگر بي وقت بيند، دليل مصيبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بيند، دليل غم و گريست بود.

تعبیر خواب گل جابرمغربي

اگر بيند درخت گل در خانه داشت، دليل كه به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شكفته بيند، دليل كه از خويشان شاد گردد و ديدن گل در خواب، دليل بر مردي دون همت بود كه با كس وفا نكند يا نامه كه از غايت برسد.

تعبیر خواب گل منوچهر مطيعي تهراني

درخت گل در خواب هاي ما زني خوب است که به تعداد گل هايش فرزندان خوب و برومند مي آورد. ديدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص اين که فقط گل ببينيم و نوع آن را تشخيص ندهيم و شناسائي نکنيم .

معبران نوشته اند گلي که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر مي شود شادي زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببينيم در خانه ما درخت گلي است مسرور و خوشحال مي شويم يا به ديدار دوستي که مشتاق او هستيم توفيق مي يابيم. گل محمدي و گل رز از همه گل ها خوب ترند.

در مورد شقايق که کم دوام ترين گل ها است خوب ننوشته اند همين طور در مورد گل هاي پائيزي مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گل هاي زرد رنگ نيز معبران حسن نيت نشان نداده اند بخصوص گل _ سيب زميني ترشي _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو مي رويد. اين گل را نوعي بيماري مزمن دانسته اند. کلا ديدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به ديدار دوستان نائل مي شويم يا به علل ديگر شادي و فرح مي يابيم.

تعبیر خواب گل لوک اويتنهاو

سفيد : مشکلات
زرد : کارهايي که آغاز کرده ايد نتيجه نامطلوبي خواهد داشت
چيده شده : سود و فايده
گلي که رشد ميکند : شادي و عشق
گل گرفتن : دوستي وفادارانه
کاشتن : افتخارات
چيدن گل : سود
گل پژمرده : بيماري
گل نرگس : بي وفايي
گل لاله : بي خيالي
چيدن آن : سرخوردگي
هديه گرفتن آن : شما يک دوست احمق داريد
دسته گل : شادي زود گذر
دريافت يک دسته گل : عشق يکي از عزيزان به شما
دسته گل درست کردن : به هدف رسيده ايد

تعبیر خواب گل آنلي بيتون

۱ـ ديدن باغي در گل هاي تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است كه با شادماني به ثروتي دست خواهيد يافت .
۲ـ ديدن گل سفيد در خواب ، نشانة اندوه است .
۳ـ ديدن گلهاي پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگيز و نوميدي است .
۴ـ اگر دختري خواب ببيند گل رنگارنگي به او مي دهند ، نشانة آن است كه خواستگاراني بسيار خواهد داشت .
۵ـ اگر خواب ببينيد گلهايي بي برگ بر زمين خشك روييده اند ، علامت آن است كه در تجارت شكست خواهيد خورد اما با روحية عالي و تلاش و كوشش بسيار قادر خواهيد شد بر اندوه و ناراحتي غلبه بيابيد.

 

6 دیدگاه در “تعبیر دیدن گل در خواب

 1. Nadia گفت:

  سلام، وقت بخیر.
  خواب دیدم سر میز با پسری نشستم، دستکش داشت و پشت دستش چندتا گل کوچیک بود، (بدون شاخه) و به من با لبخند انگار میگفت ببین چقد خوشگلن.
  تعبیرش چی میتونه باشه؟

 2. حميرا گفت:

  خواب ديدم من و سه تا از دختر عموها يم لباس عروسي پوشيديم و دسته گل عروس بدست گرفتم ولي دسته گل من فقط گل گلايول بود و سه دختر عموهايم رز گلايل و اركيده هم داشتيد
  همه ما مزدوج هستيم زياد خوشحا هم نبوديم بي تفاوت به ازدواج فقط لباس عروسي و گل مشخصه اين خواب بود

 3. لیلا گفت:

  سلام و قت بخیر من خانم مجردی هستم که تا زگیا با یه پسری توفضایه مجازی اشنا شدیم ولی رل نیستیم مثله خو ا هر و برادریم از یکی خوشش او مده و از من خواسته که بهش کمک کنم منم دیشب تو خواب دیدم که منم خوابیدم اونم پشته سرم خوابیده کناره من ودستشو به جلو درزا کرده به سمته من یه دستشو که مثلا می خواد بخوابه و واسه را حتی دستشو دراز کرده منم دسشتو گرفتم همین طوره که پشتم بود ودستشو گرفته بودم احساس عشقو راحتی می کردم و با خودم می گفتم که اینجاس عاشقشم و اینا وبعدش اینکه دیدم اون برام گله رز اورده اما بدونه ساق هس ومن اونو مثله یه روسری سرم کردم و بعدش اونو که سرم کردم دیگه قر مز نبود سیاه بود نوار هایه پایینش قر مز،بودن

 4. ابراهیمی گفت:

  سلام خسته نباشین من شب گذشته خواب دیدم یکی از بستگانم که در بیداری خاستگارم بوده است و جواب منفی به او داده ایم عروسی اوست و او در خواب که شب عروسی اوست یه شاخه گل رز که پژمرده است به من داده و همچنین یک کادو که دقیق یادم نیست ولی گمون کنم که یک انگشتر بود
  تعبیرش چی میشه

 5. حجت گفت:

  شوهر پیدا میکنی

 6. ساغر گفت:

  با سلام و وقت بخیر.
  من خانمی مجرد هستم. خواب دیدم در خانه‌ی ویلایی قدیمی خودمون زندگی می‌کنیم. از دو طرف خانه گل‌های شاخه‌ای بزرگ مثل شاخه‌ی درخت وارد خانه میشن. شبیه ارکیده بودند. قرمز، صورتی و سفید. خیلی زیبا بودند. هیجان زده بودم و یک کم برام عجیب بود. می‌خواستم تعبیرش رو بدونم.

نظرات