زمان واکسیناسیون کودکان ۹ ماه تا ۷ سال در پی شیوع سرخک ۱۴۰۰ / محل مراجعه

0

جزئیات و زمان واکسیناسیون سرخک و سرخجه برای کودکان ۹ ماه تا ۷ سال در پی شیوع سرخک و محل مراجعه در شهرها از آبان ۱۴۰۰ را در این بخش در ادامه می خوانید.

در پی شیوع سرخک در ایران واکسیناسیون کودکان ۹ ماه تا ۷ سال از آبان ۱۴۰۰ آغاز شده و تمام کودکان ۹ ماه تا ۷ سال ایرانی و غیر ایرانی واکسن تکمیلی سرخک و سرخجه دریافت میکنند.

زمان واکسیناسیون کودکان 9 ماه تا 7 سال در پی شیوع سرخک 1400 / محل مراجعه

زمان واکسیناسیون کودکان ۹ ماه تا ۷ سال در پی شیوع سرخک ۱۴۰۰ / محل مراجعه

عملیات واکسیناسیون تکمیلی شامل تمام گروه سنی ۹ ماه تا ۷ سال ایرانی و غیر ایرانی و بچه‌هایی که کلاس اول ابتدایی باشند هم مشمول این برنامه می‌شوند. اکنون برنامه را در شهرستان‌های هم مرز با افغانستان در خراسان جنوبی، کل استان سیستان و بلوچستان، بخش‌های جنوبی کرمان و کل استان هرمزگان انجام می‌شود.

این‌ کار با استفاده از واکسن MMR در حال انجام است که بیماری سرخک، سرخجه و اوریون را پوشش می‌دهد. به طور معمول بچه‌ها در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ ماهگی این واکسن را دریافت می‌کنند و این عملیات همانطور که از اسمش پیدا است، تکمیلی بوده و همه بچه‌ها در مناطق مورد هدف، حتی آنهایی که دو نوبت واکسیناسیون شدند، توصیه می‌شود که واکسن مجدد بگیرند.

این واکسن سبب تحریک سیستم ایمنی شده و باعث می‌شود حداکثر ایمنی زایی در بچه‌ها ایجاد شود. وقتی این اتفاق رخ دهد اگر مواجهه مجدد با سرخک در کشور داشته باشیم چون کودکان واکسینه شدند، از مواجهه با موارد احتمالی آسیب نخواهند دید. اگر در منطقه مذکور اثر حفاظتی را افزایش دهیم حتی می‌توان گفت ممکن است اثر محافظتی برای سایر مناطق کشور هم داشته باشد.

خیز شیوع سرخک در ایران

رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت ضمن تشریح برنامه واکسیناسیون تکمیلی سرخک و سرخجه در کشور، گفت:

▫️به دنبال افزایش تعداد موارد ابتلا به سرخک به ۸۵ نفر در اوایل امسال، در وزارت بهداشت برنامه‌ریزی شد تا در منطقه جنوب و شرق کشور به عنوان منطقه‌ای که بیشترین ریسک تردد اتباع بیگانه و انتقال بیماری وجود دارد، عملیات واکسیناسیون تکمیلی را انجام دهیم.

▫️این‌ کار با استفاده از واکسن MMR در حال انجام است که بیماری سرخک، سرخجه و اوریون را پوشش می‌دهد.

ایسنا نوشت: رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت ضمن تشریح برنامه واکسیناسیون تکمیلی سرخک و سرخجه در کشور، گفت: به دنبال افزایش تعداد موارد ابتلا به سرخک به ۸۵ نفر در اوایل امسال، در وزارت بهداشت برنامه‌ریزی شد تا در منطقه جنوب و شرق کشور به عنوان منطقه‌ای که بیشترین ریسک تردد اتباع بیگانه و انتقال بیماری وجود دارد، عملیات واکسیناسیون تکمیلی را انجام دهیم.

محل واکسیناسیون کودکان 9 ماه تا 7 سال در پی شیوع سرخک 1400

دکتر سید محسن زهرایی با اشاره به انجام برنامه تکمیلی واکسیناسیون سرخک و سرخجه، گفت: در حال حاضر در مناطق جنوب شرق کشور این برنامه را دنبال می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بیماری سرخک مانند سایر بیماری‌های عفونی محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و به سرعت می‌تواند از کشوری به کشور دیگر منتقل شود، اظهار کرد: همانطور که می‌دانید سرخک مسری‌ترین عامل بیماری‌زای شناخته شده است و سرایت پذیری آن از همه میکروارگانیسم‌های دیگر بیشتر است در نتیجه با سفرهای بین‌المللی از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود و چون ما در منطقه‌ای هستیم که کشورهای همسایه از نظر برنامه‌های ایمن ‌سازی واکسیناسیون کودکان، ضعیف هستند و نتوانستند پوشش واکسیناسیون کافی را ایجاد کنند، بیماری‌هایی مانند سرخک در آنها رایج و شایع است.

در نتیجه این اتفاقات، در وزارت بهداشت برنامه‌ریزی شد تا در منطقه جنوب و شرق کشور به عنوان منطقه‌ای که بیشترین ریسک تردد اتباع بیگانه و انقال بیماری وجود دارد عملیات واکسیناسیون تکمیلی را انجام دهیم.

رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: در مجموع حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار کودک در گروه سنی ۹ ماه تا ۷ سال تحت پوشش این برنامه هستند. برنامه مذکور از ۸ آبان ماه آغاز شده است و تا اواخر این هفته ادامه خواهد داشت و امیدواریم به هدف کامل خود برسیم تا بیماری سرخک کاملا تحت کنترل باشد.

 

نظرات