همه جا با فرادرس

جوشکاری قطعات مسی به روش MIG

0

اتصال قطعات مسی به روش جوشکاری کار دشواری نیست اما نیاز به حدود دو برابر حرارت مورد نیاز برای جوسکاری قطعات آهنی دارد. روش هاس مختلفی برای جوشکاری مس وجود دارد که از محبوب ترین آنها روش TIG با بکارگیری تیگراد یا فیلر جوش مس و روش MIG با بکارگیری سیم جوش مس می باشد. در جوشکاری مس به روش TIG اغلب از گاز محافظ آرگون و در جوشکاری مس به روش MIG اغلب از گاز محافظ CO2 استفاده می شود. در حالی که نگهداری تیگراد یا فیلر جوش مس در روش TIG بصورت دستی انجام می گیرد در روش MIG با بکارگیری دستگاه های خودکار یا نیمه خودکار که به کشش و باز گردن سیم جوش از روی یک قرقره می پردازند انجام می گیرد.

 جوشکاری قطعات مسی

عنصر فلزی مس یک عنصر با قابلیت رسانش حرارتی و الکتریکی بسیار بالایی است از این رو جوشکاری این قطعات می بایست به روش هایی انجام گیرد که مشخصات مکانیکی بالاخص رسانش حرارتی در آنها پس از فرایند جوشکاری نیز حفظ شود. از افکتور های کیفی دیگر در فرایند جوشکاری مس تطابق رنگ در نقطه جوش خورده با قطعات مادر، پر دن کامل درز جوش که با بکارگیری فیلر جوش با کیفیت مناسب و یا سیم جوش مس با قابلیت نفوذ بالا در روش جوشکاری MIG میسر می شود. آلیاژهای مس به دلیل تفاوت در هدایت حرارتی، ویژگی های جوشکاری کاملا متفاوتی دارند. به عنوان مثال مس، به دلیل رسانایی حرارتی بالا، ممکن است به پیش گرمای قابل توجهی برای مقابله با سینک حرارتی بسیار بالا نیاز داشته باشد.

مقایسه جوشکاری مس به روش های TIG , MIG

جوشکاری قطعات مسی

جوشکاری فلز مس با گاز بی اثر دی اکسید کربن با بکارگیری سیم جوش مس (MIG) و جوشکاری با گاز بی اثر تنگستن با بکارگیری فیلر جوش مس (TIG) دو فرآیند جوشکاری منحصر به فرد با تکنیک های مختلف هستند که نتایج متفاوتی را به همراه دارند. این مهم است که بدانید هر نوع جوشکاری به چه چیزی نیاز دارد و کدام یک با نیازهای شما مطابقت دارد. جوشکاری TIG فلز مس نیاز به استفاده از هر دو دست دارد زیرا مشعل و مواد پرکننده جدا هستند. با این حال، جوشکاری TIG برای یک جوش موفق به مواد پرکننده نیاز ندارد. جوشکاران TIG همچنین دارای یک پدال پایی برای کنترل میزان برقی هستند که به مشعل می رود. برخی از جوش های قوس الکتریکی در طول فرآیند پاشش ایجاد می کنند. جوشکاری TIG پاشیده نمی شود و اجازه می دهد تا سطح تمیزتری داشته باشید. مشعل های TIG و MIG هر دو در حین جوشکاری یک قوس الکتریکی بین ماده و فیلر جوشکاری یا پر کننده که می تواند به شکل تیگراد در جوشکاری TIG و به شکل سیم جوش مس در روش MIG باشد ایجاد می کنند. این فلز را ذوب می کند تا مواد پرکننده بتواند با آن ترکیب شود. هر دو فرآیند جوشکاری به سطوح تمیز و شفاف نیاز دارند تا بهترین نتیجه را به دست آورند. قبل از شروع جوشکاری اطمینان حاصل کنید که هرگونه کثیفی را پاک کنید.جوشکاری MIG شامل تغذیه یک سیم فلزی متصل به یک الکترود است که پروژه شما را با هم ترکیب می کند. این سیم مواد پرکننده را از طریق مشعل و به فلز مایع می‌کشد. MIG از جوش اتصال کوتاه استفاده می کند. هنگامی که گودال جوش شکل می گیرد، گاز بی اثر از تفنگ خارج می شود و از گودال در برابر سایر عناصر موجود در جو محافظت می کند. در نتیجه، گاز بی اثر به عنوان یک محافظ عمل می کند تا بتوانید فلزات را جوش دهید.

نظرات