تفریحات

تعبیر خواب خودکار از دیدگاه معبران معروف و موضوعات مختلف

0

تعبیر دیدن خودکار در خواب چیست؟

تعبیر خواب خودکار همراه با تعبیر خواب نوشتن با خودکار سیاه و قرمز و سبز و آبی و خودنویس, تعبیر خواب هدیه دادن یا هدیه گرفتن خودکار, تعبیر خواب خرید و فروش خودکار, دادن یا گرفتن خودکار از مرده در خواب, تعبیر خواب نوشتن مرده با خودکار, تعبیر خواب خودکار شکسته, تعبیر خواب ننوشتن خودکار, خطی و خطی کردن با خودکار در خواب روی کاغذ یا دیوار و… از دیدگاه معبران غربی و اسلامی چون ابن سیرین و مطیعی تهرانی و کرمانی و لیلا برایت و حضرت یوسف و … را از مجله حرف تازه دریافت کنید.

تعبیر خواب خودکار از دیدگاه معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب خودکار

بطور کلی دیدن خودکار در خواب تعبیرهای مختلفی دارد و به حالت ها و رنگ خودکار و سالم بودن و یا شکسته بودن و … بستگی دارد.

دیدن خودکار در خواب ، نشانگر علاقه مندی به ارتباط با دیگران است و در این رابطه دقت کنید که قلم توانا تر و تاثیر گذار تر از شمششیر است و شما باید احتیاط کنید.

تعبیر خواب خودکار هدیه گرفتن در انواع رنگ ها

جابر مغربی می گوید: اگر دیدی کسی به تو خودکار قرمز هدیه می دهد، بیانگر آن است که شما کاری در آینده شروع خواهید کرد که بواسطه آن میتوانید به ثروت دست پیدا کنید کاری که باعث میشود نام و یا چهره ی شما محبوب و یا مشهور شود.

اگر خودکار آبی رنگ در خواب هدیه گرفتی به معنای آن است از لحاظ علمی پیشرفت میکنی و شروعی برای کلاس ها و آموزش های علمی مانند کنکور ،کلاس های تاتر یا نقاشی، کلاس های یادگیری رشته های مختلف ورزشی و …است.

همچنین ببینید: تعبیر دیدن نامه و کاغذ نوشته شده و پیام در خواب

تعبیر دیدن تمام شدن جوهر خودکار و ننوشتن خودکار

تفسیر و تعبیر دیدن تمام شدن جوهر خودکار و ننوشتن خودکار در خواب، رفقای نا باب است که باید به انتخاب و یا دوستان اطرافت دقت کنی تا دچار ادم های نا اهل نشوی.
شکستن خودکار در خواب نشانه های دوستان بد و گمراه است که مانع از پیشرفت شما در امور مختلف تحصیلی و یا زندگی میشود.

دیدن خودکار رنگی در رویا

علی مدنی می گوید: دیدن خودکارهای رنگی خریدن و یا کادو گرفتن آن ها همیشه خوب بوده و میتواند دلالت بر سرو سامان یافتن زندگی فرزندان باشد.

دیدن خودکار اکلیلی (زر زری) در خواب نشانگر این است که باید پشتکار خود را در زندگی بیشتر کنید.

تعبیر خواب خودکار گرفتن از مرده و تعبیر خواب خودکار شکسته و تعبیر خواب خودکار سیاه و آبی و قرمز و نارنجی و سبز

تعبیر دیدن خودکار توسط فرد متاهل

چنان چه فرد متاهلی خواب خودکارهای رنگی با مارک های مختلف را ببیند به نشانه ی این باشد که فرزند یا فرزندانش در عرصه ی علم و دانش بسیار موفق ظاهر خواهند شد که این موفقیت و یا پیشرفت باعث سربلندی و افتخار خانواده اش میشود.

تعبیر خواب گرفتن خودکار از مرده

خالد صفهانی می گوید: خودکار گرفتن از مرده در خواب به نشانه ی مکر و حیله ای است که نزدیک ترین کسان اطراف ما نسبت به صاحب رویا دارند.

تعبیر گم کردن خودکار

ابن سیرین می گوید: گم شدن خودکار ،روان نویس و یا قلم های مختلف را به نشانه ی افراد و شخصیت های بد ذات و کینه توز می داند که ممکن است در فرصتی مناسب قصد داشته باشند به شما ضربه زنند.

همچنین ببینید: تعبیر دیدن امتحان و آزمون و کنکور در خواب

 

تعبیر دیدن هدیه گرفتن خودکار از معلم

شیخ طوسی می گوید: هدیه گرفتن خودکار یا روان نویس، نشانگر علم و دانشی است که از دیگران به ما انتقال می یابد و موفقیت کسب می کند.

اگر خودکاری چه سیاه و آبی و قرمز و سبز و … از مرده ای ناشناس هدیه گرفتی، خالد اصفهانی میگوید که نشانه ی مکر و حیله است.

تعبیر دیدن خودکارهای زیاد

اگر در خواب خودکارهای زیادی دیدی نشانه علم است،
اما اگر خودکارها رنگ نمیداد یا خراب بود نشانه مشکلی در آینده است ، صاحب خودکار و خودنویس خیلی زیبا و شیک شدید بیانگر رفاه و موفقیت است.

اگر خودکار یا مداد رنگی از همسرتان در خواب هدیه گرفتید نشانگر تغییرات خوب در زندگیتان است که باعث سود و منفعت شما میشود.
همچنین دیدن خودکار و مداد رنگی های زیاد بیانگر اخباری مهم به شما می رسد.

پیدا کردن خودکار یا مداد رنگی در رویا

اگر در خواب خودکار و مدادرنگی پیدا کردی روی زمین ریخته بود، نشانگر خبرهای خوب و روزهای خوب است

دیدن خودکار اکلیلی (زر زری) در خواب نشانگر این است که باید پشتکار خود را در زندگی بیشتر کنید.

نظرات