تفریحات

متن ادبی تبریک روز دانش آموز به انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته

0

پیامک و متن ادبی تبریک روز دانش آموز به انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته و عکس پروفایل تبریک روز دانش آموزان ۱۳ آبان مبارک به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی و عکس نوشته Happy Student Day برای پروفایل را در ادامه میخوانید

تبریک روز دانش آموز ۱۳ آبان به زبان های مختلف مرسوم است و علاوه بر ارسال متن زیبا و پیام تبریک روز دانش آموزان مبارک به زبان رسمی کشورمان برخی نیز به زبان های انگلیسی و فرانسه و آلمانی و عربی این روز را به دانش آموزان تبریک می گویند. ما نیز در این بخش برای شما تبریک روز دانش آموز مبارک به زبان انگلیسی را با عکس نوشته و پروفایل جمع آوری کردیم تا جدیدترین متن و پیام ها را با تصاویر بسیار زیبا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

متن ادبی تبریک روز دانش آموز به انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته

متن تبریک روز دانش آموز به انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته انگلیسی

Happy Student’s Day

It is not easy to be students with all the pressure in today’s world
so do not lose your heart if you find things difficult.

روز دانش آموز مبارک
با این همه فشار در دنیای امروز دانش اموز بودن آسان نیست
پس اگر کارها برایتان دشوار است، دلتان را از دست ندهید.

Happy Student Day

*****

Students deserve more love, respect, and appreciation

دانش آموزان سزاوار محبت، احترام و قدردانی بیشتری هستند

متن ادبی تبریک روز دانش آموز به انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته

When a student becomes successful, his success is reflection .

وقتی دانش آموزی موفق می شود، موفقیت او بازتاب است.

******

A very Happy Students Day to all the students
.Always be consistent in what you do and it will bring you good results for sure

روز دانش آموز بر همه دانش آموزان مبارک باد.
همیشه در کاری که انجام می دهید ثابت قدم باشید و مطمئناً نتایج خوبی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

*****

عکس نوشته انگلیسی روز دانش آموز مبارک

“Everyone is a student of life as we all keep learning something or the other throughout our lives.” students day is observed…

“همه دانش آموز زندگی هستند، زیرا همه ما در طول زندگی به یادگیری چیزی ادامه می دهیم.” روز دانش آموز گرامی باد…

****

…It is definitely not easy to be a good student
…It demands lots of hard work and dedication
Wishing you a very Happy Students Day

قطعاً دانش آموز خوب بودن آسان نیست…
این کار سخت و فداکاری زیادی می طلبد …
با آرزوی روز دانش آموز مبارک برای شما.

همچنین ببینید: متن تبریک روز دانش آموز مبارک به عشقم و نامزدم ۱۴۰۰ + عکس نوشته استوری و پروفایل

عکس پروفایل روز دانش آموزان مبارک به زبان انگلیسی

Life is a book and being a student is the most beautiful

زندگی یک کتاب است و دانش آموز بودن زیباترین کتاب است..

*****

…Each day, each effort will bring you closer to your goals
…So keep working hard on daily basis to enjoy success in every exam
.Best wishes on Students Day to you

هر روز ، هر تلاشی شما را به اهداف خود نزدیک می کند….
بنابراین به کار روزانه خود ادامه دهید تا از موفقیت در هر امتحان لذت ببرید …
با آرزوی موفقیت برای روز دانش آموز برای شما.

اس ام اس انگلیسی تبریک روز دانش آموز

Today Student’s Day
remember that “there are no shortcuts to any place worth going” (Beverly Sills)! Have faith in your dreams – they do come true!

امروز روز دانش اموزان ۱۳ آبان مبارک
به یاد داشته باشید که “هیچ میانبری به جایی که ارزش رفتن داشته باشد وجود ندارد” (بورلی سیلز)! به رویاهای خود ایمان داشته باشید – آنها به حقیقت می پیوندند!

تبریک انگلیسی روز دانش آموز

When a student becomes successful, his success is reflection of the success of his parents and teachers
Happy Students Day to you

وقتی دانش آموزی موفق می شود، موفقیت او بازتاب موفقیت والدین و معلمانش است.
روز دانش آموز بر شما مبارک باد

متن ادبی تبریک روز دانش آموز به انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته

Expecting success without working hard for it is like expecting to win a competition without participating in it
Never shy from hard work, never compromise on giving better than the best and only then you will enjoy fruits of success in life
.Happy World Students Day to you dear

انتظار موفقیت بدون تلاش زیاد برای آن مانند انتظار برای برنده شدن در مسابقه بدون شرکت در آن است.
هرگز از کار سخت طفره نروید، هرگز در ارائه بهتر از بهترین ها مصالحه نکنید و تنها در این صورت از ثمرات موفقیت در زندگی لذت خواهید برد.
روز دانش آموز بر شما عزیزان مبارک باد.

 

نظرات