همه جا با فرادرس

تعبیر دیدن مارمولک در خواب

1

تعبیر دیدن مارمولک در خواب

تعبیر خواب مارمولک : ترس از این حیوان در حالت بیداری طبیعی اما دیدنش در خواب نشانه ی دیگری دارد؛ یعنی اگر شخصی در خواب مارمولکی را مشاهده کند به این معناست که با ترس های واقعی زندگی خود مقابله خواهد کرد.

دیدن مارمولک در خواب نشانه برخورد و مقابله بیننده خواب با ترس‌هایی که در بیداری در پیش روی آن قرار گرفته‌اند. مارمولک را در معبرین غربی نماد غرایز درونی و عکس العمل‌های فردی شخص خواب بین می‌دانند همچنین حمله یک مارمولک در خواب اشاره ای به درگیری‌های شخصی و ذاتی دارد.

در زیر چند تعبیر از معبران غربی درباره مارمولک را آورده ایم :

تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب مارمولک آنلی بیتون

اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می‌رود یا او را گاز می‌گیرد، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می‌آورد. همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد. و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد.

اگر خواب ببینید مارمولکی را می‌کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می‌آورید. اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می‌کند، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مارمولک در کتاب سرزمین رویاها

خواب مارمولک: دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می‌شوند.
یک مارمولک را در قفس می‌اندازید: شهرت و احترام شما بیشتر می‌شود.
یک مارمولک را می‌کشید: پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می‌آورید.

تعبیر خواب مارمولک برايت

ديدن مارمولك خاكسترى در خواب، علامت دعوا و نزاع است.
اگر در خواب مارمولك سبز رنگ ببينيد، علامت آن است كه بايد مراقب خود باشيد.

تعبیر خواب مارمولک از دید تعبیرگر دیگر

مارمولک در خواب دیدن دلیل بر مردی است که در میان مردم فساد بیندازد.

1 دیدگاه در “تعبیر دیدن مارمولک در خواب

  1. کاربر گفت:

    سلام!
    در این موارد بهتر ازست به مراجع دینی و تحلیل های فردی (در حالت کلی معدود به نظرم) رجوع کنید و با توکّل به خدا سعی کنید به سوی بهتر شدن ان شاء الله حرکت کنیم

نظرات