تفریحات

عکس هنری برای پروفایل ۲۰۲۲ جدید و زیبا ویژه فضای مجازی

0

“ عکس هنری برای پروفایل ۲۰۲۲ “، در ادامه این مطلب همراه ما باشید. در ادامه این مطلب ما جدیدترین انواع عکس هنری برای پروفایل ۲۰۲۲ در مدل های شیک و زیبا قرار داده ایم.

عکس هنری برای پروفایل ۲۰۲۲ جدید

هیچ روز خوبی در راه نیست
روز خوب که در نمیزنه بیاد داخل!
روز خوب که سر برج نیست خود بخود البته گاهی باناز وکرشمه بیاد!
قبض آب وبرق و…. نیست که وقت وبیوقت وقتی خسته ازسرکاربرمیگردی از شکاف در آویزون باشه!
روز خوب راباید ساخت
باید نوازشش کرد
باید آراست وپیراست
باید به گیسوهاش گلهای وحشی صحرایی زد
باید عطر دلخواهش رو خرید
گل دلخواهش رو روی میز گذاشت
شعر دلخواهش رو سرود
باید نازش را کشید
برویش خندید
روزخوب را باید خلق کرد
وبعد در آغوش آرام یک روز خوب لذت دنیارا چشید….

عکس پروفایل هنری دخترانه ۱۴۰۰

مواظب همدیگه باشیم !
از یه جایی بــه بعد دیگه بزرگ نمیشیم؛ پیر میشیم !
از یه جایی بــه بعد دیگه خسته نمیشیم؛ می بُرّیم !
از یه جایی بــه بعد دیگه تکراری نیستیم؛ زیادی هستیم !
پس قدر خودمون ، خانواده مون ،
دوستانمونو، زندگیمونو
و کلا حضور خوشرنگ مون رو تو صفحهء دفتر وجود بدونیم…
محبت تجارت پایاپای نیست
چرتکه نیندازیم که من چه کردم و تو در مقابل چه کردی!
بیشمار محبت کنیم.
حتی اگر به هردلیلی کفه ترازوی دیگران سبک تر بود

عکس هـنری برای پـروفایل پسرانه

بهترین عکس پـروفایل

عکس زیبا برای پـروفایل

عکس پـروفایل

عکس پـروفایل هـنری دخترانه

عکس پـروفایل ساده

عکس هـنری نقاشی برای پـروفایل

عکس هـنری طبیعی

 

 

 

 

ر

 

نظرات