پیامک و متن تبریک روز آتش نشان به انگلیسی با ترجمه فارسی ساده + عکس نوشته پروفایل

0

جملات و متن ادبی و رسمی و احساسی تبریک روز آتش نشان به انگلیسی با ترجمه فارسی و عکس نوشته روز آتش نشان مبارک Happy Firefighters Day به زیان انگلیسی و عکس استوری و عکس پروفایل تبریک روز آتش نشانی به انگلیسی را در این بخش از مجله حرف تازه رایگان دانلود کنید و در شبکه های اجتماعی توئیتر و واتساپ و اینستاگرام و تلگرام و … به اشتراک بگذارید

پیامک و متن تبریک روز آتش نشان به انگلیسی با ترجمه فارسی ساده + عکس نوشته پروفایل

متن تبریک روز آتش نشان به انگلیسی به همراه عکس نوشته انگلیسی روز آتش نشان

♥️ Happy Firefighters Day ♥️

Happy Firefighters Day! A sincere thanks for all that you do

روز آتش نشان مبارک باد تشکر صمیمانه برای همه شما

♥️♥️♥️♥️

Thank you to the firefighters who never give up, honorable warriors, and move forward towards danger and save lives—best wishes  of firefighters

 Happy Firefighters Day
با تشکر از آتش نشانانی که هرگز تسلیم نمی شوند ، جنگجویان محترم ، و به سمت خطر پیش می روند و جان را نجات می دهند – بهترین آرزوها در آستانه روز آتش نشانان.

روز آتش نشان مبارک

متن تبریک روز آتش نشان به زبان انگلیسی

Feeling grateful to the men and women who sacrifice so much to serve their communities. It takes a very special person to do this work. You show up and you help people in their absolute worst moments. Thank you.

عکس پروفایل و استوری انگلیسی تبریک روز آتش نشانی

عکس نوشته تبریک روز آتش نشان به انگلیسی

The greatest achievement is selflessness. Fire fighters around the World fight to save lives of others by putting themselves at risk. Let’s teach kids about them using our community helpers and workers activity.

Happy Firefighters Day
بزرگترین دستاورد از خود گذشتگی است. آتش نشانان در سراسر جهان برای نجات جان دیگران با به خطر انداختن خود می جنگند. بیایید با استفاده از فعالیت های مددکاران و کارگران جامعه به آنها در مورد آنها آموزش دهیم.

پیامک و متن تبریک روز جهانی آتش نشان

Saving nation life fights the fire with valor and courage, they are none other than warriors

Thank you for your valiant service towards harmony.

Happy Firefighters Day

برای نجات جان مردم با شجاعت با آتش مبارزه می کند ، آنها فرقی با جنگجویان ندارند

از خدمات شجاعانه شما متشکرم.

عکس نوشته روز آتشنشان مبارک به زبان انگلیسی

Firefighters are no ordinary men; they are people who do heroic work and save hearts and homes.

آتش نشانان آدمهای معمولی نیستند. آنها افرادی هستند که کارهای قهرمانانه انجام می دهند و قلب ها و خانه ها را نجات می دهند

پیام انگلیسی روز آتش نشان با ترجمه فارسی

Firefighters are the unsung heroes of our community and do their work without fear

آتش نشانان قهرمانان گمنام جامعه ما هستند و بدون ترس کار خود را انجام می دهند. روزت مبارک

نظرات