بیوگرافی امیرحسین حاتمی کیست + علت مرگ امیر حسین حاتمی در زندان

0

بیوگرافی امیرحسین حاتمی کیست + علت مرگ امیر حسین حاتمی در زندان

بیوگرافی امیرحسین حاتمی زندانی کیست؟ + علت فوت در زندان را با عکس و جزئیات مرگ امیر حسین حاتمی زندانی در زندان تهران و عکس و بیوگرافی امیرحسین حاتمی ۲۲ ساله اهل سیروان در استان ایلام و علت زندانی شدن و جرائم وی را در این بخش میخوانید. امیرحسین حاتمی در زندان تهران فوت کرد.

بیوگرافی امیرحسین حاتمی کیست +علت مرگ امیر حسین حاتمی در زندان

بیوگرافی امیرحسین حاتمی

امیر حسین حاتمی ۲۲ ساله اهل سیروان در استان ایلام که در زندان فوت کرد کیست. روابط عمومی اداره کل زندان های استان تهران نوشت: در حال حاضر کمیته‌ای برای بررسی موضوع فوت آقای حاتمی در زندان مستقر شده است. واکنش اداره کل زندان‌های استان تهران به درگذشت یک زندانی دیگر کمیته بررسی فوت امیرحسین حاتمی تشکیل می‌شود.

علت فوت امیرحسین حاتمی

اداره کل زندان‌های استان تهران تاکید کرده است: “صرف نظر از نوع بزهکاری، بیماری یا اعتیاد مرحوم حاتمی، در صورت احراز خطا با عوامل برخورد خواهد شد”.

خبرگزاری رسمی قوه قضائیه (میزان) با انتشار خبری، درگذشت این زندانی را تایید کرد.

در روزهای اخیر، خبرهای غیررسمی درباره درگذشت این زندانی منتشر شده بود.

با انتشار خبر فوت این زندانی در زندان تهران بزرگ (فشافویه)، روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران نوشت که در حال حاضر کمیته‌ای برای بررسی موضوع فوت زندانی امیرحسین حاتمی در زندان مستقر شده است.

اداره کل زندان‌های استان تهران تاکید کرده است: صرف نظر از نوع بزهکاری، بیماری یا اعتیاد مرحوم حاتمی، در صورت احراز خطا با عوامل برخورد خواهد شد.

توضیحات روابط عمومی زندان های استان تهران

روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران اضافه کرد: با توجه به اینکه ابتلا به بیماری و یا فوت برای هر یک از ۱۲ هزار مددجوی حاضر در تهران بزرگ، امکان‌پذیر است، ملحوظ می‌دارد با دریافت گزارش کمیته بررسی که اندکی پس از زمان گزارش فوت مرحوم حاتمی در زندان، حاضر شده‌اند، چنانچه خطایی احراز شود با عوامل اعم از پزشک، پاسیار و مراقب بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.

با انتشار خبر فوت یک زندانی به نام امیر حسین حاتمی در زندان تهران بزرگ، روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران از استقرار کمیته‌ای برای بررسی موضوع فوت امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ خبر داد.

اداره کل زندان‌های استان تهران تاکید کرده است صرف نظر از نوع بزهکاری، بیماری یا اعتیاد مرحوم حاتمی، در صورت احراز خطا با عوامل برخورد خواهد شد.

با توجه به اینکه ابتلا به بیماری و یا فوت برای هر یک از ۱۲ هزار مددجوی حاضر در تهران بزرگ، امکان‌پذیر است، ملحوظ می‌دارد با دریافت گزارش کمیته بررسی که اندکی پس از زمان گزارش فوت مرحوم حاتمی در زندان، حاضر شده‌اند، چنانچه خطایی احراز شود با عوامل اعم از پزشک، پاسیار و مراقب بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.

منبع: میزان

نظرات