زمان و تاریخ تغییر ساعت رسمی کشور در شهریور ۱۴۰۰ مشخص شد

0

زمان و تاریخ تغییر ساعت رسمی کشور و عقب کشیدن ساعت شهریور ۱۴۰۰ زمان تغییر ساعت رسمی ۳۱ شهریور / زمان عقب کشیدن و تغییر ساعت رسمی کشور در سال ۱۴۰۰ ساعت رسمی کشور ایران دقیقا روز سه شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۴ شب یک ساعت به عقب کشیده می شود به این ترتیب روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت جدید خوانده می شود تغییر ساعت در شهریور ۱۴۰۰ ساعت رسمی کشور ایران دقیقا روز سه شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۴ شب یک ساعت به عقب کشیده می شود

زمان تغییر ساعت رسمی ۳۱ شهریور / زمان عقب کشیدن و تغییر ساعت رسمی کشور در سال

زمان و تاریخ تغییر ساعت رسمی کشور در شهریور 1400 مشخص شد

تغییر ساعت در شهریور ۱۴۰۰ و در نیمه دوم سال در ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۳۰ شهریور یک ساعت به عقب کشیده می شود و بر این اساس در ساعت رسمی کشور در تاریخ ذکر شده به ساعت ۲۳:۰۰ تغییر خواهد یافت.

 

براساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین هر سال یک ساعت به جلو کشیده می‌شود تا در نیمه نخست سال که روز‌ها بلندتر و شب‌ ها کوتاه‌ تر هستند، حداکثر استفاده از روشنایی روز صورت گرفته و در مصرف انرژی صرفه جویی شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به وضعیت سابق برگردانده می‌شود.

بنابه قانون تغییر ساعت رسمی، ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور ماه همان سال به حالت قبلی برگردانده می شود.

نظرات