علی لندی نوجوان ایذه ای کیست؟ + ماجرای نجات جان پیرزن همسایه در آتش سوزی

0

علی لندی نوجوان ایذه ای کیست؟ + ماجرای نجات جان پیرزن همسایه در آتش سوزی

بیوگرافی و عکس علی لندی نوجوان ایذه ای کیست؟ + ماجرای نجات جان پیرزن همسایه در آتش سوزی با عکس ها و اخرین وضعیتش بعد از ۹۱ درصد سوختگی بر اثر وقوع اتش سوزی در خانه همسایه اش را میخوانید

بیوگرافی و عکس های علی لندی نوجوان ایذه ای و ماجرای نجات جان پیرزن همسایه در آتش سوزی

علی لندی به دل آتش زد تا جان زن میانسال همسایه را نجات دهد، اما خودش بر اثر این اقدام انسان دوستانه و و نجات هو وطنش دچار ۹۱ درصد سوختگی شد

رکنا نوشت: علی زنده سوخت تا ۲ مادر زنده بمانند برای نوجوان ایذه ای دعا کنید

علی لندی نوجوان شجاع اهل ایذه بعد از اینکه زن میانسال و زن سالخورده همسایه را از میان آتش بیرون کشید و نجات داد، با ۹۱ درصد سوختگی راهی بیمارستان شد.

علی لندی نوجوان ایذه ای کیست؟ + ماجرای نجات جان پیرزن همسایه در آتش سوزی

علی پسر شجاع جنوبی پس از وقوع آتش‌ سوزی در خانه همسایه به‌ دل آتش می‌ زند تا زنی میان‌ سال و زنی سالخورده را از مرگ برهاند. علی لتدی توانست جان ۲ نفر را نجات دهد اما خودش با ۹۱ درصد سوختگی بستری است .

قهرمانان همیشه در کتاب ها و در تاریخ نیستند، گاهی یک قهرمان ،در همین حوالی و بیخ گوشمان است و حرکتی شجاعانه و از خودگذشتی که برای هو نوع و هم وطنش انام ی دهد، او را به قهرمان تبدیل می کند

نظرات