تفریحات

تعبیر دیدن هندوانه در خواب

0

تعبیر دیدن هندوانه در خواب

تعبیر خواب هندوانه : هندوانه یکی از میوه های شیرین فصل تابستان است که تعبیر های یکسانی برای آن نوشته اند . معبرانی که برای هندوانه تعبیراتشان را نوشته اند در اینجا آورده ایم. شما میتوانید از روی این تعبیرات خواب خود را تعبیر نمایید.

تعبیر خواب هندوانه

تعبیر خواب هندوانه یوسف نبی علیه السلام

دیدن هندوانه بیماری بود

تعبیر خواب هندوانه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید

تعبیر خواب هندوانه آنلی بیتون

دیدن هندوانه در خواب ، نشانه بیمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است
خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر کاری شتابزده دارد که موجب نگرانی شما خواهد شد
دیدن هندوانه های در حال رشد ، علامت آن است که گرفتاری فعلی نتیجه مساعدی به دنبال خواهد داشت
اگر در خواب هندوانه ببینید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است
اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده‏ اید، به این معنا است که مرتکب اشتباهى خواهید شد

تعبیر خواب هندوانه در سر زمین رویاها

خواب هندوانه : نتایج بسیار عالی در کار

هندوانه می خورید : امیدهای شما بی اثر می ماند

هندوانه می خرید : پول و شانس

هندوانه پرورش می دهید : یک ناشناس به شما هدیه ای می دهد

به بچه ها هندوانه می دهید : خوشبختی

بیماران خواب هندوانه ببیند : آنها بهبود می یابند

نظرات