تفریحات

موارد مهمی که باید در مورد چهره خوانی بدانید

0

موارد مهمی که باید در مورد چهره خوانی بدانید

روانشناسی چهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است. شخصیت شناسی افراد تنها از روی خصوصـات ظـاهـری آنها مساله بسیار جالبی است.

شخصیت شناسی از روی چهره

چهره

چهره خوانی از شکل صورت

دراز و کشیده

افرادی که دارای چنین صورتی هستند عموما” دارای صـبر و تحمل زیاد بوده و توانایی حل مشکلات در آنها بیشتر است. جـذابـیـت و خوش ترکیب بودن افراد با چنین صورتی نشانگر این است که آنها معمولا کارهای خـود را نـیـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور تمام و کمال دارند.

صورت گرد

این شکل صورت دلالت بر امیدواری زنده دلی و انرژی دارد. اینگونه افراد می تـوانند اتاقی دلگیر و ساکت را به بمبی از خنده و شادی تبدیل کنند.

صورت پهن

اینگونه اشخاص بردبار و مهربان و معمولا افراد روشنفکری می باشند.

صورت مربعی

طرفدار استقلال فردی و فردگرایی، سختـکوشـی بـرای دسـتـیـابی بـه آرزوها، زیرکی و فعال بودن از ویژگیهای این افراد محسوب می شود.

چهره خوانی از شکل گونه

چهره

شکل کلی گونه

به شکل کلی گونه‌ها نگاه کنید. اگر بزرگ هستند می‌توانید رهبری را از آنها بخوانید، کسانی که لپ ندارند کار انفرادی را بیش‌تر می‌پسندند. اگر به سمت چانه متمایل هستند، شور و اشتیاق را نشان می‌دهند، اگر به سمت فک گسترش یافته‌اند صلح‌طلبی و آرامش را می‌توان خواند و اگر صاف هستند یک فرد مودب را نشان می‌دهند.

کوچک یا بزرگ بودن گونه

استخوان‌های برجسته‌ی گونه‌ نشان می‌دهند که یک فرد بی‌باک است ولی افراد با گونه‌های کوچک ترجیح می‌دهند محرمانه زندگی کنند.

فاصله گونه ها

افرادی که فاصله‌ی این گونه تا آن گونه‌شان زیاد است به نظر می‌ِآید جسورتر هستند در حالی که افرادی که دو تا گونه‌هایشان به هم نزدیکتر است متین‌تر به نظر می‌آیند.

گونه برجسته

برجسـتـگی گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژی و اعـتماد بنفس است. کسانی که دارای گـونه بـرجسته می باشند تمایل بیشتری برای پذیرفتن اشتباهات دیگران دارند.

گودی گونه

علاوه بر جذابیت و زیبایی دلیلی بر خوش مشربی و سازگاری فرد می باشد.

چهره خوانی از روی پیشانی

چهره

پیشانی صاف

کسانیکه که دارای خطوط در پیشانی نیستـنـد، افـرادی اندیشمند و همیشه در حال تفکر می باشند و در تصمیم گیریها سریع و منطقی عمل می نمایند.

پیشانی چروکیده

وجود خطوط در سطح پیشانی نشان می دهد که ایـنـگونه افراد به سرعت هیجان زده و احساساتی شده و سریع آشفته و پریشان حال می گردند.

چهره خوانی از چشم

چشمها هیچگاه دروغ نمی گویند؛آنها بیانگر احساس درونی و واقعی ما می باشند.

چهره

چهره

گودی چشم

توجه کنید که کره‌ی چشم در حدقه‌ی چشم جای گرفته است یا به بیرون پف کرده است. چشم‌های گود اغلب در افرادی دیده می‌شود که منتظر، منفعل، و عقب‌نشین هستند. چشم‌های برجسته نشان‌دهنده‌ی فردی واکنشی، جاه‌طلب و سلطه‌جو است.

فاصله چشم ها

به فاصله‌ی بین چشم‌ها نگاه کنید. چشم‌هایی که به هم نزدیک هستند نشان می‌دهد که این شخص جزئی‌نگر است و به دقت توجه می‌کند، در حالی که چشم‌های دور از هم یک ایده‌پرور و رویاپرداز(خیال‌اندیش) را نشان می‌دهند.

سفیدی بین عنبیه و پلک پایینی

اگر مابین عنبیه و پـلک پـایینی هـر دو چشم مـقداری سفیدی وجود داشت، آن شخص انسانی مضطرب و نگران است.

سفیدی بالای عنبیه

اگر بالای عنبـیه بخشی سفید رنگ وجود داشت، علاوه بر استرس نشانگر تندخویی و پرخاشگری در فرد است.

سفیدی دور عنبیه

چنـانچه دور تا دور عنبیه را سفیدی فرا گرفته باشد، نشانگر عدم تعادل و پایداری روح و روان فرد خواهد بود.

خطوط کوچک خارج چشم

وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشمها حاکی از خنده رویی و شادبودن فرد می باشد.

چهره شناسی از ابرو

چهره

ضخامت ابرو

افراد با ابروهای ضخیم ایده‌های بسیاری دارند و متفکران قدرتمندی هستند. ابروهای نازک ایده‌های کم‌تر با تمرکز بیش‌تر را نشان می‌دهند. ابروهایی که ابتدای‌شان ضخیم است یک شروع عالی در هر کاری را نشان می‌دهند و ابروهایی که انتهای‌شان پهن‌تر است پایان عالی برای کارها را نشان می‌دهند.

ابروی صاف

صافی و مستقیمی ابروها نشانگر اندیشه، تفکر و ایده گرایی فرد می باشد.

ابروی کمانی

افرادی که دارای ابروهای خمیده و کمانی هسـتند از حـکایـتـها و داسـتـانـهـای واقعی لذت می برند.

ابروی باریک

اینگونه افراد معمولا دارای اعتماد به نفس اندکی می باشند بخصوص اگر ابـروی آنها بجز باریکی، بالا و گرد نیز باشد.

ابروهای پیوسته

پیوستگی ابروها نشانگر این است که فرد دائما” در حال تفکر و اندیشـه بـوده و ایده های جالبی در سر دارد.

چهره شناسی از موی ابرو

موهای ابرو باخواب مخالف: درگیر تعارض

موهای ابروی آشفته: تفکر ناپیوسته(منفصل)

موهای ابروی ریشه‌ای: بلوغ زودهنگام

موهای ابروی پیوسته(ابروپیوست): تفکر ثابت، بی‌خوابی

شکل ابرو

خمیده: مردمدار

صاف: دارای ایده های زیاد

زاویه‌ای: در تعارض با دیگران

چهره شناسی از پلک

چهره

بلندی پلک

بلندی پشت پلک از استخوان زیر ابرو تا سر پلک بالا جایی که معمولا سایه‌ی چشم کشیده می‌شود اندازه‌گیری می‌شود. افرادی که پشت پلک بلندی دارند یعنی ابروهایشان در ارتفاع بالاتری از چشم‌ها قرار دارد آدم‌های صبوری هستند و افرادی که پشت پلک کوتاه‌تری دارند عجول هستند.

کوچکی پلک

اگر فاصـله بـین بالای پلک و مژه کم باشد بیانگر اسـتقلال فرد می باشد و اینکه آن فرد حتی ممکن است بصورت ارادی خودش را به دیگران نزدیک نکند.

بزرگی پلک

بزرگ بودن پلک دلالت بر وابستگی شدید فرد به دیگران دارد.

چهره شناسی از بینی

اگر نیم‌رخ بینی یک خط صاف باشد به طوری که از روی بینی تا نوک آن امتداد یابد نشان می‌دهد فرد یک شخص منطقی است. در صورتی که اگر یک برامدگی داشته باشد می‌توان خلاقیت را از صورت این فرد خواند، و اگر یک فرورفتگی در بینی مشاهده شود نشان از یک فرد دارای درک بالایی است.

چهره

نوک بینی

نوک‌بینی بزرگ یک نقشه‌ریز، طراح و برنامه‌ریز را نشان می‌دهد، در حالی که نوک‌بینی کوچک یا بینی‌های نوک‌تیز افراد بی‌علاقه به پول و ثروت را نشان می‌دهند. یک نوک(بینی) سرپایین آدم موذی یا بدجنسی را نشان می‌دهد، در حالی که نوک(بینی) سربالا یک فرد بازیگوش یا سربه هوا را نشان می‌دهد.

سوراخ‌های بینی

پول از سوراخ‌های بینی جریان می‌یابد بنابراین سوراخ‌های بزرگتر یعنی خرج‌کردن بیشتر. بعضی از سوراخ‌های بینی که به سمت صورت هستند معرف فردی هستند که برای خودش خرج می‌کند، سوراخ‌های بزرگ به سمت نوک بینی فردی را نشان می‌دهد که برای سایرین پول خرج می‌کند.

بن بینی (فرورفتگی بین بینی و پیشانی)

افرادی که بن بینی گوشتالویی دارند نشان از نیازشان به ارتباطات خانوادگی است.

کوچک بودن بینی

گفته می شود اشـخاصی که بـیـنی کـوچـک دارنـد ذاتـا” افـرادی ضعیف و اغلب غیرقابل اتکا بوده و در تصمیم هایشان استوار و ثابت قدم نمی باشند.

بزرگ بودن بینی

بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده می باشد. یک شـخصـیت قـوی که اثرش را برجای خواهد گذاشت.

درازی بینی

یک بینی دراز که از میان ابرو تا سوراخ‌ها امتداد یافته است نشان از یک فرد با ویژگی‌های رهبری خوب است و یک بینی کوتاه نشان از یک فرد سختکوش و دنباله‌رو دارد.

تیز بودن بینی

تیز بودن نوک بینی نشانگر این است که فرد خود را مقید به رعـایـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافیانش به راحتی برخورد می کند. ایـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بی باکانه و متهورانه خود را به دیگران نزدیک می کنند.

بینی عقابی

خودخواهی، دودلی و حساس بودن از جمله ویژگیهای کسانی است که دارای چنین بینی می باشند.

چهره شناسی از گوش

افرادی که همه چیز را به سرعت یاد می‌گیرند گوش‌های‌شان بالاتر واقع شده است به این معنی که اگر یک خط فرضی از سوراخ بینی به سمت گوش‌ها بکشیم، قسمت بیش‌تر گوش‌شان بالاتر از سوراخ بینی‌شان قرار دارد. اگر قسمت بیش‌تر گوش در پایین سوراخ بینی واقع شده باشد به این معنی است که شخص یک یادگیرنده‌ی دقیق و روش‌مند است.

چهره

گوش‌های نمایان

افراد با گوش‌هایی که از بغل سرشان بیرون زده‌اند(بلبلی گوش) و نمایان است، تمایل عصیان و سرکشی دارند، در حالی که افراد با گوش‌های تخت تمایل به سازگاری و دنباله‌روی سایر افراد اجتماع را دارند.

گوش کوچک

کوچکی گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـی در افـراد اسـت هر چند اینگونه افراد می دانند که چه می خواهد و معمولا” سخت کوش و کارکن هستند.

گوش بزرگ و دراز

این قبیل افراد معمـولا انـعـطاف پـذیـر نـبـوده و به سـختی آرام و بی خیال میشوند.

گوش پرمو

افرادی که دارای گوشهایی پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـی و نـکـته بین بوده و وقت زیادی را برای چیزهای بی اهمیت تلف می کنند.

چهره شناسی از فک

آرواره‌های بزرگ و قدرتمند، قدرت فیزیکی را نشان می‌دهند در حالی که آرواره‌های کوچک یک ذات لطیف و ظریف را نشان می‌دهند.

فک چهارگوش

افـراد با فـک چـهار گـوش و مـربعی انـسانهای تـسخیر ناپذیر و سرکش می باشند. آنها توانایی تبدیل رویاهایشان به واقعیت را دارند.

چهره شناسی از چانه

چهره

چانه پهن

یک چانه‌ی پهن می‌تواند به خاطر سرسختی بدنی و روحی باشد در حالی که یک چانه‌ی باریک نشان از یک قلب رئوف‌تر و لطیف‌تر دارد.

چانه برآمده

اینگونه افراد، اشـخاصی خود ستـا بوده و تصـور میکنند هیچ چیزی جز خود آنها اهمیت ندارد و جز خودشان حرف کس دیگری را قبول نداشته و خود را عقل کل می دانند.

چانه مربعی شکل

این دسته از افراد سرسخت، پرخاشگر و رک گو هستند .آنها هنگام صحبت کردن کمتر دیگران را ملاحظه می کنند و نگران ناراحت شدن اطرافیان از صحبت های خود نیستند
به گفته چینی ها افرادی که چانه مربعی شکل دارند در بیان احساسات خود با استفاده از واژه ها بسیار ضعیف عمل می کنند و در کل جزو افراد مغرور و خودپسند قرار می گیرند.

چانه کوتاه و باریک

افرادی که به هوش و ذکاوت بالا شهرت دارند. اشخاص چانه کوتاه درونگرا های خوبی نیستند و برخلاف هوش بالایی که دارند صبر کمی در مواجهه با مشکلات خواهند داشت.

چانه بلند

اگر چانه بلندی دارید باید به خود افتخار کنید چراکه چینی های باستان این دسته از افراد را در گروه بهترین ها قرار می دادند.

از لحاظ شخصیتی افراد چانه بلند وفادار و دوستانی صمیمی هستند اصولا این افراد زندگی پر برکت و خانواده ای شاد دارند ، خانواده ای پرجمعیت با فرزند و نوه های بسیار.

چانه متمایل به سمت عقب

کم نیستند افرادی که چاره ی آنها عقب تر از فک بالایی است در توصیف ویژگی های این اشخاص باید گفت ساده نگریستن به مسائل و سخت نگرفتن زندگی آنها را از دیگران متمایز می کند. این دسته از افراد در رابطه با مسائل پولی خوش شانس هستند اما متاسفانه دو دلی آنها در تصمیم گیری برای شان مشکل ساز می شود.

چانه بیرون زده یا چانه جلو آمده

زنان و مردانی که چانه شان جلوتر از فک بالاست در طول تاریخ جزو افراد سخت کوش و با اعتماد به نفس بالا قرار گرفتند. اصولا این دسته از افراد در محیط داخل خانه بسیار گرم و صمیمی اما در بیرون از خانه سرد رفتار می کنند.

چانه گرد

کسانی که چاله آنها فرم گرد دارند افرادی امیدوار و احساساتی هستند همچنین هیجان آنها موج می زند. چینی های باستان در مورد این افراد می گویند:انسانهای چانه گرد در ابتدای زندگی شان سخت کار می کنند و خیلی زود به لذت دلخواه خود به واسطه تلاش بسیار می رسند.

چهره شناسی از دهان

زنانی که دهان شان کوچک است معمولا مهربان، دست ودل باز و خوش مشرب هستند. با این که شاید دوستانی زیاد نداشته باشند، ولی همین تعداد هم آدم هایی بسیار وفادار و دوستان واقعی هستند.
آدم هایی که دهان بزرگ دارند معمولا مستبد و پرحرف هستند. آنها کمال گراهایی خوش طبع و باهنر هستند که معمولا به راحتی دوست پیدا می کنند.

چهره شناسی از لب

چهره

لب قلبی شکل 

زنانی که چنین لب هایی دارند معمولا نترس و مستقل هستند. آنها در زندگی عاشق بهترین ها هستند و آزادانه احساسات شان را بیان می کنند.

لب های افتاده 

گوشه های لب های برخی از زنان به سمت پایین است، به گونه ای که به نظر می رسد به طرف پایین افتاده اند. اگر لب های شما نیز به این شکل است، احتمالا تمایل به عقب نشینی دارید، علاقه ندارید دیگران از مسائل خصوصی تان سر در بیاورند، و با تدبیر و با ملاحظه هستید. ممکن است این شخصیت خوش فکر ولی حساس و انتقادی باعث شود برخی آدم ها از شما دور شوند.

لب های گرد 

ترکیبی از لب پُر و لب غنچه ای هستند. این لب ها که بیش تر شبیه دکمه هستند، معمولا نشان از شخصیتی روشن فکر و کنجکاو دارند. این علاقه به کندوکاو معمولا ناشی از طبیعت سرکش شان است.

لب قلوه ای

لبهای قلوه ای علاوه بر زیباتر نمودن صورت،نشانه بخشش و گشاده دستی می باشد. معمولا اینگونه افراد تمایل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند.

لب نازک

نازک بودن لب بیانگر خویشتن گرایی ذاتی در اشخاص است.لب های نازک باعث می شوند دهان کوچک تر دیده شود، حتی اگر در حقیقت بزرگ و گشاد باشد. زنانی که لب های شان از دیگران نازک تر است، ممکن است کمی احساس خجالت یا عدم اعتماد به نفس داشته باشند. با وجود این، زنانِ نازک لب معمولا متعادل و معقول، و بنابراین همیشه مستعد موفقیت هستند.

لب بالایی نازک پایینی قلوه ای

نشانه این است که فردی متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده می باشد.

چهره شناسی از دندانها

دندان‌های یک‌دست تصمیمات خوب را نشان می‌دهند، دندان‌هایی که بین‌شان فاصله است شوخ‌طبعی، دندان‌های بزرگ لجاجت، دندان‌های کوچک مهربانی، دندان‌های کج آدم‌های خجالتی و دندان‌های فک‌ جلو آدم‌های بی‌پروا را نشان می‌دهند.

نظرات