ماجرای صدای انفجار در غرب تهران سه شنبه ۱ خرداد

0

ماجرای صدای انفجار در غرب تهران سه شنبه ۱ خرداد

ساعاتی قیل صدای انفجار مهیبی در تهران و بیشتر در مناطق غرب تهران شنیده شد که صـدای انفجار باعث ترس و وحشت مردم این مناطق شد.

صدای انفجار

طبق آخرین اخبار بدست آمده صـدای انفجار از یک منزل مسکونی در حوالی اشرفی اصفهانی بوده است و به احتمال زیاد این صدای مهیب ناشی از انفجار گاز در این منزل مسکونی بوده است.

صدای این انفجار به قدری مهیب بود که ساکنان بیشتر این مناطق از منازل خود به خیابان ها آمدند و صدای دزدگیر ماشین ها در این مناطق به صدا در آمد

هنوز اطلاعاتی در مورد تلفات این حادثه بدست ما نرسیده است

نظرات