تعبیر خواب کت و شلوار+ تعبیر دیدن کت و شلوار مردانه و زنانه در خواب

0

تعبیر خواب کت و شلوار ، تعبیر خواب کت و شلوار مردانه و زنانه، تعبیر خواب کت و شلوار قهوه ای ، تعبیر خریدن کت و شلوار ، تعبیر پوشیدن کت شلوار خودم یا دیگران ، تعبیر کت و شلوار هدیه گرفتن و یا هدیه دادن به کسی و تعبیر دیدن کت و شلوار لی و فاستونی و ابریشمی و پشمی تعبیر گم کردن کت و شلوار در رویا و …را در این پست قرار دادیم .

تعبیر خواب کت و شلوار+ تعبیر دیدن کت و شلوار مردانه و زنانه در خواب

تعبیر خواب کت و شلوار چیست

اگر به دنبال تعبیر خواب کت و شلوار و کت شلوار به رنگ های سیاه ، سفید ، قهوه ای ، و کت و شلوار قرمز ، سورمه ای ، صورتی و کت شلوار زرد و کت شلوار دامادی و عروسی و ازدواج و کت شلوار کهنه و یا نو…هستید در ادامه با ما همراه باشید. برای دیدن تعبیر خواب لباس کلیک کنید

در تعبیر کلی معبرین لباس و جامه را نشان وضع امور زندگی و وضعیتی که در آن قرار دادیم، تعبیر کردند و بعضی از معبرین نوشته اند لباس و رنگی که دارد نشان از بیماری و یا موفقیت و پیروزی دارد که شامل کت و شلوار یا جامه دیگری باشد مثل پیراهن و …

کت و شلوار نو و تمیز در خواب های ما نشان از مردی آبرومند و تمیز که می تواند کاسب کار خوب یا ادم درست کاری باشد.

لباس نشانگر واقعیت ها و ظاهر ما در جامعه است و نشان می دهد ما در نزد خود و دیگران چه جایگاهی داریم.

اگر دیدید که لکه ای روی کت شلوار شما هست خبر از بهتان و زدن برچسب دروغ و افترا به شما دارد.

اگر دیدید که کت و شلواری که برتن دارید زرد رنگ است نشان از بیماری است.

دیدن کت و شلوار نو و تمیز

اگر در خواب دیدید که کت شلواری تمیز و خوبی برتن دارید ولی داخل کثیف و چرک است نشان از احساس درونی شماست.

برای مثال مردم شما را بالا و بزرگ می پندارند در صورتی که خودتان چنین نگاهی به خود ندارید.

پوشیدن کت و شلوار پشمی نشان از مال و ثروت است.

تعبیر کت و شلوار پارچه و کهنه و چرک و کثیف

اگر در خواب کت و شلوار پاره دیدید که بر تن دارید نشان از فاش شدن رازهایتان و مگوهای زندگی شخص تان دارد و مراقب اطرافیانتان باشید.

اگر کت یا شلوارتان از پشت پاره شد نشان تهمت به شماست در حالی که بیگناه هستید.

پوشیدن کت و شلوار چرک و کثیف نشان از غم و اندوه دارد.

تعبیر خواب کت و شلوار مشکی

پوشیدن کت و شلوار سیاه شوکت و اعتبار است.

دوختن کت و شلور یا هر لباس دیگری در خواب نشان از سفر است بزرگ یا کوچک بدون کاری که درخواب شما نشان دهنده اهمیت مسافرت شماست.

تعبیر پوشیدن کت شلوار مردانه توسط زن

اگر یک زن در خواب ببیند که کت و شلوار نو، به رنگ آبی پررنگ پوشیده و زیرش هم یک پیراهن دکمه ای سفید پوشیده، تعبیر خوبی دارد و نشان می دهد در بیننده خواب در اینده به روزهای خوبی برسد.

اگر فردی در خواب دید کت و شلوار پوشیده ولی شلوارش کوتاه است،نشان میدهد در اینده ای نزدیک از شغلی که دارید به مقامی بالاتر تغییر وضع خواهید داد

اگر در خواب از یک فرد سرشناس یک دست کت وشلوار آبی رنگ مرتب که متعلق به خودش بوده ، هدیه بگیرید، خیر است و نشان از وضعیت زندگی شماست که به لطف شخص دیگری تغییر خیر خواهد کرد.

نظرات