عکس/ پست اینستاگرام رایان شجریان درباره پدرش استاد شجریان را ببینید

0

پست اینستاگرام رایان شجریان درباره پدرش استاد محمدرضا شجریان که به تازگی در صفحه اینستاگرامش با عکسی احساسی و متنی بسیار دلنشین منتشر شده است را ببینید

عکس/ پست اینستاگرام رایان شجریان درباره پدرش استاد شجریان را ببینید

پست اینستاگرام رایان شجریان درباره پدرش استاد شجریان

رایان شجریان پسر کوچک استاد محمدرضا شحریان با انتنشار عکسی با پدرش و متنی بسیار زیبا یاد پدرش را گرامی داشت،

او نوشت: چند وقت پیش دوستی با من تماس گرفت. چند سالی بود با این فرد تماسی نداشتم. بعد از چند ثانیه زد به گریه و گفت میدونی چی از همه بیشتر دلم رو میشکونه، گفت دلم از این میشکنه که تو پدرت رو از دست ندادی، نزدیک ترین دوستت، صمیمی ترین دوستت رو از دست دادی.
چند روزی گذشت و این عکس رو پیدا کردم. یاد روزی افتادم که این عکس گرفته شد.

اون روز از پدر پرسیدم که بابا جان داستان زندگیت رو برام تعریف کن، گفت بیا با هم بریم راه بریم.

در حیاط یکی از دوستان خوبمون بودیم، درخت بریده شده ای رو دیدیم و نشستیم.

منو در اغوش گرفت و هیچی نگفت. حال این عکس شرح حال اون دقایقه.
به این فکر افتادم که چرا به جای داستان های تعریف شده از طرف اطرافیان و طرفداران هیچ وقت نتونستم داستان زندگی پدرم رو از زبان خودش بشنوم.
همیشه میگند که داستان ها شروع و پایانی دارند ، اما تلخی داستان این است که پایان، جزیی از داستان است…
شاید پایان ها رو خودمون مینوشتیم بهتر میشد.

شاید اماده نبود برام تعریف کنه، اما اگه پایان رو هم خودش تعریف میکرد، شاید شاید درک میکردم.
شاید یکم دیر و زود بشه ولی یک روزی تو همون باغ، رو همون درخت بریده شده….

دوباره میشینیم و این دفعه شاید برام تعریف کردی.

پست اینستاگرام رایان شجریان درباره پدرش استاد شجریان

استاد شجریان

استاد محمدرضا شجریان پس از تحمل دوره طولانی بیماری عصر (پنجشنبه) در بیمارستان جم تهران روز اربعین پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹ درگذشت.

محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد زاده شد. آواز خواندن را از کودکی آغاز کرد و با توجه به استعداد و صدای خوبش، تحت آموزش پدر خود که قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد.

نظرات