فیلم کامل / هل دادن سالمندان توسط مامور پلیس در صف واکسن کرونا ماجرا چیست؟

0

از ساعاتی پیش انتشار ویدئویی تاسف برانگیز از برخورد زشت یک مامور پلیس با سالمندان در صف واکسن کرونا خبر ساز شده و بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی و رسانه ها داشته است.

فیلم کامل / هل دادن سالمندان توسط مامور پلیس در صف واکسن کرونا ماجرا چیست؟

فیلم هل دادن سالمندان منتظر واکسن کرونا توسط مامور پلیس در صف واکسن کرونا

از ساعاتی پیش انتشار ویدئویی تاسف برانگیز از برخورد زشت یک مامور پلیس با تعدادی مرد و زن مسن در صف تزریق واکسن کرونا خبر ساز شده و بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی و رسانه ها داشته است .

در فیلم زیر ببینید:

در فیلم کوتاه مشاهده میشود که تعدادی زن و مرد مسن با ماسک در صف در جلوی ساختمانی ایستادند و یک مامور پلیس چند نفر از این افراد مسن را هل میدهد ، محل و مکان و علت صف بستن این مردم در این ویدئو به طور کامل مشخص نیست ، اما برخی رسانه ها گفتند که صفی که در فیلم دیده میشود مربوط سال مندان و افراد منتظر واکسن کرونا می باشد

ویدئویی که از برخورد نامناسب یک مامور پلیس با زنان و مردان پیر و مسن منتظر واکسن که در فضای مجازی هم بازتاب داشته را منتشر کرد.

مکان و زمان این ویدئو نامشخص است

گفتنی است که واکسینانسیون گروه های بیماران خاص و افراد مسن ۸۰ به بالا و ۷۰ هم اکنون در حال انجام است و رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: پیش بینی مان این است که از اواسط تیر یا اوایل مرداد کار واکسیناسیون این گروه را انجام دهیم.

بیش از ۹۰ درصد از کادر درمان واکسینه شده‌اند و ۱۰ درصد باقیمانده افرادی بودند که تازه بیمار شده بودند و نمی‌توانستند واکسن کرونا را دریافت کنند و تعدادی هم مرحله اول واکسن را دریافت کرده‌اند و هنوز نوبت مرحله دوم تزریق واکسن شأن نشده است و تعدادی هم شاید دوست نداشته باشند این واکسن را بزنند که البته تعدادشان خیلی کم است.

نظرات