فیلم / لحظه حیرت انگیز سرقت موتورسیکلت توسط پسربچه ۱۰ساله را ببینید

0

از ساعاتی پیش انتشار ویدئویی از لحظه سرقت موتورسیکلت توسط پسربچه ۱۰ساله در شبکه های مجازی باعث تعجب و شگفتی کابران شده و از سرعت عمل این کودک سارق همه را شوکه کرده است در فیلم زیر بطور کامل ببینید

فیلم / لحظه حیرت انگیز سرقت موتورسیکلت توسط پسربچه ۱۰ساله را ببینید

فیلم سرقت موتورسیکلت توسط پسربچه ۱۰ساله را ببینید

مجله اینترنتی حرف تازه – از ساعاتی پیش انتشار ویدئویی از لحظه سرقت موتورسیکلت توسط پسربچه ۱۰ساله در شبکه های مجازی باعث تعجب و شگفتی کابران شده و از سرعت عمل این کودک سارق همه را شوکه کرده است.

فیلم زیر را ببینید:

از حرکات و نحوه سرقت مشخصی است که این پسر ۱۰ ساله کاملا حرفه ای بوده و تحت نظر سارق حرفه ای و کار کشته آموزش دیده است.

زمان و محل و جزئیات این سرقت به درستی مشخص نیست، اما موضوعی که توجه کابران را به خود جلب کرده تا این ویدئو وایرال شود سرعت عمل و حرفه بودن این کودک سارق است

پسربچه ای که بیشتر از ۱۰ سال ندارد به طور ماهرانه ای دست به سرقت موتور سیکلت زد.

سرقت حرفه ای موتور سیکلت توسط پسربچه ای که بیشتر از ۱۰ سال سن ندارد تعجب آور و شوکه کننده است.

سرقت موتورسیکلت توسط این پسربچه کاملا حرفه ای بود و این کودک سارق با نقشه ای ماهرانه و بسیار زیرکانه موتورسیکلت را سرقت کرد.

هنوز پلیش واکنشی به این فیلم و کلیپ نشان نداده است

نظرات