همه جا با فرادرس

جملات و متن انگیزشی برای ترک مواد مخدر + عکس نوشته پروفایلی من ترک می کنم

0

برای ترک اعتیاد و مواد مخدر هیچوقت دیر است با جملات و متن انگیزشی برای ترک مواد مخدر و عکس نوشته های انگیزشی برای ترک مواد مخدر و انواع عکس پروفایلی من ترک می کنم را در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه دانلود کنید و یادتان باشد مصرف نکردن مواد بسیار آسانتر از ترک آن است. با ما همراه باشید

جملات و متن انگیزشی برای ترک مواد مخدر + عکس نوشته پروفایلی من ترک می کنم

متن برای ترک مواد مخدر به همراه عکس نوشته و عکس پروفایل

من ترک می کنم به خاطر چهره م و رنگ لبام که سیاه می شه، چشمام پژمرده و بی رنگ میشه
من ترک میکنم بخاطر زندگی به خاط مادرم
به خاطر پدرم
به خاطر همسر و فرزندانم آری من میتوانم

*****

خدایا کمکم کن تا مواد را ترک کنم، چقدر این به کارم لطمه زده؟ چقدر آبروم رفته؟ آشفتگی عصبی و بی انگیزگی و آسیب های حیثیتی و … خدایا کمک کن تا ترک کنم

عکس نوشته های انگیزشی برای ترک مواد مخدر

من ترک کردم برای بچه هام، برای امید و بر گرداندن اعتماد اطرافیانم

من ترک میکنم تا پسرم به عنوان یک مرد قوی و ستون زندگی به پدر نگاه کند، بخاطر دخترم با اون نگاه عاشقانه به بابایی و اون ترسی که توی چشمهای معصومش بود لحظه های خماری من

قول میدهم تا عمر دارم سراغ این بدبختی نروم

*****

من برای خودم ترک کنم تا وقتی در آیینه نگاه میکنم احساس شرم نکنم از خودم خجالت نکشم . من ترک میکنم تا زندگی کنم و طعم زندگی واقعی را در کنار خانواده بچشم

عکس پروفایل انگیزشی برای ترک مواد مخدر

به خاطر بسپاریم : مصرف نکردن مواد بسیار بسیار آسانتر از ترک آن است

****

ترک اعتیاد فرصتی است که به همه معتادان داده می شود. اما آن چه مهم است این است که بتوانید از این فرصت طلایی به درستی و در جهت بخشیدن دوباره زندگی به خود استفاده کنید.

عکس نوشته های انگیزشی ترک اعتیاد و مواد مخدر

اعتیاد مسیر بی بازگشتی است که پایان آن مرگ خواهد بود. اما با ترک اعتیاد می توان راهی دیگر را به سوی ادامه ی زندگی هموار کرد.

***

ترک اعتیاد می تواند فرد را از نابودی حتمی نجات داده و به زندگی دوباره بازگرداند.

***
جملات مثبت انگیزشی برای فرد معتاد

ترک اعتیاد می تواند شروعی دوباره و سرآغازی دیگر برای همان زندگی باشد که تا چندی پیش در سراشیبی مرگ و نابودی قرار گرفته بود.

******

اعتیاد تنها راهی است که از ابتدا پایان آن معلوم است و آن چیزی جز مرگ نیست…

عکس پروفایل و جملات مثبت برای ترک مواد مخدر و اعتیاد

عکس نوشته و متن انگیزشی و امید دهنده برای ترک انواع اعتیاد

اعتیاد همان آغازی است که پایان ندارد و اگر هم روزی پایان آن فرا برسد، چیزی جز مرگ و تباهی زندگی نخواهد بود

******

ترک اعتیاد ترک بدبختی ها است. ترک زندگی با زلت و پوچی و سلامی دوباره به زندگی با عزت و افتخار.

عکس نوشته و عکس پروفایلی من ترک می کنم

بیایید با هم زندگی مان ، جامعه مان و هویت مان را عاری از مواد مخدر سازیم

بیایید با هم زندگی، جامعه و هویت‌مان را عاری از مواد مخدر سازیم

نظرات