تعبیر دیدن ستاره در خواب

4

تعبیر دیدن ستاره در خواب

تعبیر خواب ستاره : آیا برای شما هم اتفاق افتاده است که در خواب ستاره ها را ببیند ؟ آیا میدانید ستاره در خواب دیدن چه تعبیری دارد ؟ بیشتر معبران ستاره خورشید و ماه را در خواب به پادشاه , همسر پادشاه و یا وزیران شاه تعبیر کرداند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما تعبیر دیدن ستاره در خواب را آماده کردایم.

تعبیر خواب ستاره

تعبیر خواب ستاره امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به ستاره دست پیدا کرده‌ای، یـعـنـی بر افرادی نظیر فقیهان، عالمان، قاضیان، خلفا، وزرا، «دبیران»، خزانه داران، مردم جنگجو و شاگردان، مسلط شده و به واسطۀ آن‌ها به جاه و منزلت می‌رسی.

تعبیر خواب ستاره يوسف نبي (ع)

يوسف نبي (ع) مي فرمايد : ياد کن زماني را که يوسف به پدرش گفت اي پدر من در خواب يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم آنها براي من سجده مي‏کنند سوره يوسف آيهء «۴» پس چون بر يوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خويش گرفت و گفت ان شاء الله با امن و امان داخل مصر شويد سوره يوسف آيهء «۹۹» و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و همه آنان پيش او به سجده درافتادند و يوسف گفت اي پدر اين است تعبير خواب پيشين من به يقين پروردگارم آن را راست گردانيد و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بيابان کنعان به مصر باز آورد پس از آنکه شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد بي گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زيرا که او داناي حکيم است سوره يوسف آيهء «۱۰۰»

تعبیر خواب ستاره حضرت دانیال

حضرت دانیال می گوید: ستارگان درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران

تعبیر خواب ستاره ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید : اگر ببینی با دست خودت ستاره را گرفته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که مقرب و نزدیک پادشاه خواهد شد. اگر ببینی ستارۀ روشنی بروی زمین افتاد و روشنائی آن کم شد، یـعـنـی دانشمند و عالم بزرگ آن سرزمین هلاک می‌شود. اگر ببینی ستاره‌ای از آسمان به روی سر تو افتاده است، یـعـنـی به اندازه نور آن از پادشاه به تو نعمت می‌رسد. اگر ببینی ستاره‌ها می‌لرزند، یـعـنـی پادشاه و بزرگان دچار فتنه و آشوب می‌شوند.

تعبیر خواب ستاره ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که ستارگان متفرق و آشفته شدند، دلیل که پادشاهان متفرق شوند و کارشان بد گردد. اگر بیند که ستارگان سعد بهم جمع شدند و حالشان نیک بود، دلیل است احوال پادشاهان نیکو و پسندیده بود. اگر بیند که ستارگان را همی خورد، دلیل که از پادشاه وی را منفعت رسد. اگر بیند که ستارگان از خانه او برآمدند، دلیل است که او را فرزندان باشد که مقرب پادشاه گردند. اگر بیند که ستارگان مطیع و فرمانبردار او شدند، دلیل که پادشاهی یابد. اگر بیند که با ستارگان سخن نیکو گفت، دلیل است پادشاه عادل و دادگر بود. اگر به خلاف این بیند، پادشاه ظالم و ستمگر بود. اگر بیند که ستارگان با هم جنگ و نبرد کردند، دلیل که در آن دیار جنگ و کارزار افتد. اگر بیند که ستارگان را فرا گرفت و در آستین نهاد، دلیل است که مال حاصل کند.

تعبیر خواب ستاره لوک اويتنهاو

لوک اويتنهاو مي گويد : ستاره درخشان : خوشبختي , کم سو : مانع , دنباله دار: مرگ يکي از افراد خانواده , تيره : غم و غصه در درون خانه , روشن : نيکبختي , مسافرت با جهت يابي از روي ستارگان : موفقيت در دراز مدت , ستاره قطبي : اميد واهي , ستاره صبح : شادماني , ديدن ستاره تنها : يک اتفاق بسيار مهم روي خواهد داد.

تعبیر خواب ستاره آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏ گويد :
اگر خواب ببينيد به ستارگان درخشان آسمان نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه از سلامتي كامل و سعادت برخوردار خواهيد شد .
ديدن ستارگان كم سو يا سرخ در خواب ، نشانة روبرو شدن با دردسر و بدبختي است .
ديدن شهابي كه از كنار ستارگان مي گذرد ، نشانة راه يافتن غم و اندوه به زندگي است .
اگر خواب ببينيد ستارگان به شكل مرموزي پديدار و ناپديد مي گردند ، نشانة آن است كه در آينده اي نزديك دگرگونيها و تحولاتي غريب پيش مي آيد .
اگر خواب ببينيد ستاره اي فرود مي آيد و به شما اصابت مي كند ، نشانة آن است كه در خانوادة شما مصيبتي اتفاق خواهد افتاد .
اگر خواب ببينيد ستاره ها دور زمين مي چرخند ، نشانة آن است كه واقعه اي خطرناك اتفاق خواهد افتاد.

4 دیدگاه در “تعبیر دیدن ستاره در خواب

 1. Bayan گفت:

  سلام من خواب دیدم از روی بالکن دارم اسمونو نگاه میکنم که پرازستاره ست و یه ماه خوشکل و بزرگم تو اسمون بود ستاره ها خیلی پر نور بودن ولی دوتاش بزرگتر و پرنور تر بودن خواستم ازشون عکس بگیرک که اون دوتاستاره همشغیب میشدن و بازم پدیدار میشدن ولی اسمون مثل یه کهکشان پرستاره و خیلی خوشکل بود ممنون میشم تعبیرشو بگین

 2. سجاد محمدزکی گفت:

  سلام من خواب دیدم به سوی آسمان به سرعت پرواز میکنم و به ستاره ثریا رسیدم

 3. Lida گفت:

  سلام. خواب دیدم تو خونه با شوهرم بود به اسمون نگاه کردم و ب شوهرم گفتم ستاره هارو ببین… ستاره ها به اینصورت بودن:سه ستاره پشت سر هم در یک خط بصورت مورب به اسامی: مارس، ،پروسیون و سیریوس به ترتیب از بالا به پایین که احتمالا باید از ستاره های مهم صورت فلکی جبار باشن به اینصورت بود و اینکه از ستاره وسط به اسم پروسیون بصورت علامت جمع ریاضی از چهار جهت شمال، جنوب،شرق و غرب خطوطی رد شده بودن که انتهای هر یک از این خطوط در هر چهار جهت علامت فلش وجود داشت و روی هر کدوم از این خطوط ستاره های بیشمار دیگری بصورت یکنواخت وجود داشت یعنی در واقع خطوطی در جهت شمال، جنوب، شرق و غرب بصورت علامت جمع ریاضی رد شده بود. ستاره ها نورانی و درخشان بودن و من بسیار لذت بردم. این خوابو روز ۳۰ شعبان امسال دیدم. تعبیرش چی میشه؟
  باتشکر🙏🙏

 4. amir گفت:

  جالب بود ممنون

نظرات