متن تبریک روز دختر به زبان انگلیسی با عکس نوشته انگلیسی و ترجمه فارسی + پروفایل

0

“تبریک روز دختر به انگلیسی”، به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی و عکس نوشته متن زیبای انگلیسی برای روز دختر به همراه (عکس نوشته روز دختر مبارک به انگلیسی) و عکس (تبریک روز دختر انگلیسی) و تبریک روز جهانی دختر به انگلیسی را در این بخش به مناسبت ۲۲ خرداد (روز دختر) در ایران برای شما کاربران محترم در این صفحه قرار دادیم که میتوانید برای ارسال شبکه های اجتماعی دانلود کنید

متن تبریک روز دختر به زبان انگلیسی با عکس نوشته انگلیسی و ترجمه فارسی + پروفایل

 

پیام و متن تبریک روز دختر به انگلیسی به همراه عکس نوشته

روز دختر مبارک به انگلیسی

Happy Girl’s Day

*******

Angels are always there

but because they do not have the wings

called girls

فرشته ها همیشه وجود دارن

اما چون بال و پر ندارن

بهشون می گن دختر

روز دختر مبارک به انگلیسی

The beauty of a woman must be seen from in her eyes ، because that is the doorway to her heart ، the place where love resides

Audrey Hepburn

زیبایی زن را باید در چشمان او دید ، زیرا این درگاه قلب اوست ، جایی که عشق در آن زندگی می کند.

آدری هپبورن

*****************

I’m proud of myself. I’m a relieved ، happy girl

Lindsay Davenport

من به خودم افتخار می کنم. من یک دختر راحت و خوشحال هستم.

لیندسی داونپورت

پیامک و اس ام اس تبریک روز دختر به انگلیسی

پیامک و اس ام اس تبریک روز دختر به انگلیسی

A daughter is Gods way of saying

May you have a happy life ahead

She understands and she cares

Motherhood is a path to tread

Happy Daughter’s Day

یک دختر راهی است که خدا می گوید که

می توانید زندگی شاد را در پیش رو داشته باشید

او می فهمد و به او اهمیت می دهد

مادر بودن راهی برای پیمایش است

روز دختر مبارک.

عکس نوشته تبریک روز دختر مبارک به انگلیسی

A daughter is the best thing that can happen to you

because a daughter fills you heart with magic and love

Happy Daughter’s day

دختر بهترین چیزی است که می تواند برای شما اتفاق بیفتد

زیرا یک دختر قلب شما را با جادو و عشق پر می کند.

روز دختر مبارک.

************

Daughter is a beautiful part of you

Magical ، mysterious and always new

Lets celebrate and have a blast today

Wish you a happy Daughter’s Day

دختر بخش زیبایی از شما است

جادویی ، اسرارآمیز و همیشه جدید

بیایید امروز جشن بگیریم و یک بمب شادی داشته باشیم

برای شما روز دختر شاد آرزو می کنم.

متن زیبای انگلیسی برای روزدختر

عکس نوشته تبریک روز دختر به انگلیسی

Daughters are angels Sent from above

To fill our heart With unending love

Happy Daughter’s Day

دختران فرشته ای هستند که از آسمان فرستاده شده اند

برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان.

روز دختر مبارک

*************

Daughters are loving ، daughters are kind

A beautiful heart ، a thoughtful mind

You are my star ، I am proud to say

Wish you a Happy Daughter’s Day.

دختران عاشق هستند ، دختران مهربان هستند

یک قلب زیبا ، یک ذهن متفکر

شما ستاره من هستید ، با افتخار می گویم

روز جهانی دختر ۱۴۰۰ مبارک

عکس پروفایل تبریک روز دختر به انگلیسی

Dream and wishes will come true

Hope and a new dawn will be waiting for you

Be youself ، say what you feel

Your existence is a big deal

Happy Daughter’s Day

رویاها و آرزوها محقق می شوند

امید و طلوع جدید منتظر شما خواهد بود

خودتان باشید ، آنچه را احساس می کنید بگویید

وجود شما چیز بزرگی است

روز دختر مبارک.

عکس نوشته انگلیسی تبریک روز دختر

Hopes for a bright future

Blessings for a new tomorrow

May life be a wonderland

May there be no pain or sorrow

Happy Daughter’s Day my love

برای آینده ای روشن امیدوارم

برکت برای فردای جدید

باشد که زندگی یک سرزمین عجایب باشد

باشد که درد و اندوهی نباشد

روز دختر مبارک عشق من

عکس نوشته روز دختر مبارک به انگلیسی

عکس نوشته تبریک روز دختر به انگلیسی

I am lucky to have a daughter like you

Loving caring and understanding too

You have changed my life for good

Thanks for this cheerfull mood

Happy Daughter’s Day

من خوشبختم که دختری مثل شما دارم

دوست داشتن دلسوز و درک

شما زندگی من را به خوبی تغییر داده اید

با تشکر از این روحیه شاد

روز دختران مبارک

********

My darling baby ، its your day

So let me know ، what’s the plan today

Lets live this day and make it worth

You made my life ، by taking birth

Happy Daughter’s Day

عزیزم عزیزم ، روز شماست

بنابراین به من اطلاع دهید ، امروز چه برنامه ای داری

بیایید این روز زندگی کنید و ارزش آن را بدست آورید

تو زندگی منو با تولدت ساختی

روز جهانی ۲۰۲۱ دختر مبارک

Neglecting to let a young girl child grow is neglecting to succeed

نادیده گرفتن رشد و ارتقای یک دختر در سنین کودکی، نادیده گرفتن یک موفقیت بزرگ است.

” روزت مبارک دخترم “

************

“A girl is a miracle which shows magic every day in your life.

دختر شبیه به یک معجزه است زیرا باعث می شود که هر روز در زندگی متحیر شوی و چیزهای جدیدی یاد بگیری.

” روزت مبارک معجزه ی زندگیم “

**************

Girls Are Flowers That Are Forever In Bloom.

دختران مانند گل هایی هستند که همیشه شکوفه دارند. ” گل زیبای زندگیم روزت مبارک “

Girls are angels that comefrom the sky
To fill our hearts with endless love

دختران مانند فرشتگانی هستند که از آسمان آمده اند

برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان

نظرات