تعبیر دیدن لک لک در خواب

0

تعبیر دیدن لک لک در خواب

تعبیر خواب لک لک ، ملاقات با مردی با تفکر و اندیشه ای والاست. اگر کسی لک لک داشت، تعبیر آن است که خود مردی با صفات پسندیده است و مصاحبی همانند خود پیدا می کند. اگر لک لکی را بر بام خانه خود دید، با فرماندهی ملاقات می کند که برای او سودمند است.

تعبیر خواب لک لک

تعبیر خواب لک لک امام صادق (ع)

تعبیرهای لک لک عبارتند از:

۱- شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک

۲- «پادشاهی» ضعیف

۳- پاسبان

۴- غریبی و بی‌کسی و فقر و تنگدستی.

تعبیر خواب لک لک یوسف نبی علیه السلام

دیدن لک لک و کلنگ و مرغان دیگر نعمت حلال است.

تعبیر خواب لک لک ابن سیرین 

تعبیر خواب لک لک، شخصی بی‌آزار و عاقبت‌اندیش و با حسب و نسب می‌باشد.
اگر در خواب ببینی لک لک داری، یـعـنـی با چنین کسی ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.
اگر ببینی لک لکی روی پشت بام خانۀ تو نشسته است، یـعـنـی شخصی بزرگ و رئیس و سرور به خانه تو می‌آید.
اگر ببینی لک لک را کشته‌ای، یـعـنـی دشمن خود را می‌کشی.

تعبیر خواب لک لک ابراهیم کرمانی

اگر ببینی لک لک بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به گوش تو می‌رسد و از آن شاد و خرم می‌شوی.

نظرات