تفریحات

تعبیر دیدن ظرف در خواب

3

تعبیر دیدن ظرف در خواب

تعبیر خواب ظرف : دیدن ظروف در خواب ، علامت کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک گرفته ، علامت آینده ای نامطلوب است .

دیدن ظروف چینی در خواب، رسیدن به موفقیت های بزرگ در زندگی است.

اگر خواب ببینید ویترین هایی پر از ظروف درخشان دارید، اگر مجرد هستید، ازدواجی درخشان خواهید داشت و اگر متاهل هستید، آینده ای سر شار از سعادت خواهید داشت. شکستن ظروف در خواب، نشانه بروز مسائلی است که برای مدتی کوتاه شما را ناراحت خواهند کرد.

تعبیر خواب ظرف

تعبیر خواب ظرف کاسه محمد بن سیرین

تعبیر خواب کاسه روزی حلال است

تعبیر خواب کاسه خالی فروماندگی است

تعبیر خواب کاسه زرین و نقره ای پر از غذا، روزی حرام است

تعبیر خواب ظرف از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب با لیوان یا کاسه آب خوردن شرکت در مجلس عیش و نوش است.

تعبیر خواب ظرف

اگر در خواب ببینی ظرفی به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری.

اگر ببینی آب یا خوردنی خوبی در ظرف وجود دارد، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری، و یا اگر ببینی از ظرف چیز خوبی خورده‌ای، باز هم تعبیرش این است که سود و منفعت به دست می‌آوری.

اگر ببینی ظرف شکسته یا سوراخ شده و یا اشکالی در آن به وجود آمده و یا اینکه آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکار بیمار شده و یا اینکه میمیرد و یا ممکن است آن را از دست بدهی.

از تعبیرهایی که در مورد ظروف آبخوری آمده است می‌توان اینطور فهمید که:

تعبیر کلی ظرف آبخوری، زن می‌باشد.

اگر در خواب ببینی ظرفی پر از آب به دست آورده‌ای و از آن می‌آشامی، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی .
اگر ببینی آب از ظرف ریخته است، یـعـنـی فرزند میمیرد.

اگر ببینی خرابی یا اشکالی در ظرف ایجاد شده و یا اینکه آن را از دست داده‌ای، تعبیرش بیماری، مرگ و یا از دست دادن زن می‌باشد.

اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانة آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد .

دیدن قفسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجی موفق است .

 

 

3 دیدگاه در “تعبیر دیدن ظرف در خواب

 1. mahdi گفت:
  0
  3

  سلام من درخواب سینی نقره پیدا کردم نشانه چیست

 2. مریم گفت:
  1
  3

  سلام من خواب دیدم همسرم کلی ظروف لیوان وگلدان چیزای تزئینی کریستال رنگی بیشترتم بنفش داشت باقفسه های کابینت ام دی اف خریده ومنم سره گردوباشوهره خواهرشوهرم بحث می کنم.

 3. Amir گفت:
  1
  2

  سلام من خواب سینی ملامین شکسته رو دیدم تعبیرش چیه؟

نظرات