عکس و فیلم/ بالا رفتن احمدی‌نژاد از نرده‌های‌ ساختمان وزارت کشور انتخابات ۱۴۰۰

0

عکس و فیلم/ بالا رفتن احمدی‌نژاد از نرده‌های‌ ساختمان وزارت کشور انتخابات ۱۴۰۰

بالا رفتن (احمدی‌نژاد) از نرده‌های‌ وزارت کشور در ثبت نام انتخابات ۱۴۰۰ را ببینید و در حالی که انتخابات ۱۴۰۰ در ۲۸ خرداد سال جاری برگزار می شود محمود احمدی نژاد امروز برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به ساختمان وزارت کشور رفت و که با حواشی زیادی همراه بود او برای پاسخ به ابراز احساسات طرفدارانش از حافظ های محل ثبت نام بالا رفت که فیلم کامل آن را می بینید.

عکس و فیلم/ بالا رفتن احمدی‌نژاد از نرده‌های‌ ساختمان وزارت کشور انتخابات 1400

 

دکتر محموداحمدی نژاد ، رئیس جمهور سابق ایران در دولت نهم و دهم امروز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری در محل ثبت نام برای شرکت در انتخابات حضور یافت و ثبت نام کرد

در حالیکه انتخابات ۱۴۰۰ در ۲۸ خرداد سال جاری برگزار می شود محمود احمدی نژاد امروز برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به ساختمان وزارت کشور رفت که با حواشی یادی همراه بود او برای پاسخ به ابراز احساسات طرفدارانش که در محل تجمع کرده بودند از حفاظ و نرده های‌ محل ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰بالا رفت و با طرفدارانش گفت و گو می کند

ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از ۲۰ اریبهشت ماه آغاز شده و از روز اول ثبت نام حواشی زیادی و حضور ثبت نام کنندگان با ظاهر عجیب در محل ثبت نام سوژه رسانه ها شده است از زن موتوسوار با لباس موتور سواری و مرد کفن پوش ثبت نام کننده در انتخابات ۱۴۰۰ و …. از جمله این سوژه ها هستند

نظرات