روز و «تاریخ عید فطر ۱۴۰۰» در ایران تاریخ عید فطر سال ۱۴۰۰

0

روز عید فطر ۱۴۰۰ در ایران کی است زمان و تاریخ عید فطر سال ۱۴۰۰

تاریخ و روز عید فطر همه ساله بعد از رویت هلال ماه از سوی کاشناسان و علما اعلام میشود و امسال نیز در ماه رمضان ۱۴۰۰ در تقویم شمسی ما در ایران روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ به عنوان (عید فطر) ۱۴۰۰ و پایان رمضان ذکر شده، اما این تاریخ قابل تغییر است و اگر ماه رویت نشود احتمال دارد که روز جمعه ۲۴ اردیبهشت عید فطر باشد

روز و «تاریخ عید فطر 1400» در ایران چندم اردیبهشت است؟ تاریخ عید فطر سال ۱۴۰۰

عید سعید فطر از بزرگ ترین اعیاد مذهبی ما مسلمانان است که در اولین روز ماه شوال قرار دارد. با رؤیت هلال ماه شوال در پایان ماه رمضان که احتمل دارد ۲۹ روز باشد و یا ۳۰ روز و یا گذشت ۳۰ ، عید فطر اعلام میشود. در این روز، روزه گرفتن حرام و پرداخت زکات فطره بر مسلمانان واجب است. در کشورهای اسلامی و در ایران عید فطر تعطیل است. در ادامه تاریخ و روز عید سعید فطر در سال ۱۴۰۰ را بطور دقیق و کامل در مجله حرف تازه بخوانید

تاریخ و روز عید سعید فطر سال ۱۴۰۰ در تقویم رسمی ما در ایران روز پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ نوشته شده ، اما روز عید فطر بستگی به رویت اول ماه شوال دارد دقیق نیست و در صورت رویت نشدن حلال ماه، این تاریخ ممکن هست تغییر کند.

اگر در چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت هلال ماه شوال رویت شود، پنج شنبه عید فطر است اما در صورت رویت نشدن اول ماه ، ماه رمضان سی روز کامل بوده و جمعه ۲۴ اردیبهشت عید فطر است.

تاریخ و روز عید فطر سال ۱۴۰۰

عید فطر ۲۰۲۱ در تقویم میلادی مصادف است با

پنج شنبه ۱۳ می ۲۰۲۱

۱۳ – ۵ – ۲۰۲۱

تاریخ قمری عیدسعید فطر سال ۱۴۴۲

در تقویم قمری مصادف است با

پنج شنبه ۱ شوال ١٤٤٢

۱ / ۱۰ / ۱۴۴۲

تاریخ عید فطر ۱۴۰۰ روز پنجشنبه ، ۲۳ اردیبهشت و ۱ شوال سال ۱۴۴۲

۲۳ / ۲ / ۱۴۰۰

عید فطر سال 1400,تاریخ عید فطر امسال,عید فطر ۱۴۰۰ چند شنبه است

عید سعید فطر از بزرگ ترین و مهم ترین اعیاد اسلامی است. از جمله اعمالی که برای این روز ذکر کرده اند، غسل کردن، جامه نو پوشیدن و عطر زدن و زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) است. همچنین خواندن نماز عید که فضیلت بسیار دارد و اینکه روزه دار پیش از نماز عید افطار کند. پرداخت زکات فطره ـ و حتی جدا کردن آن از قبل ـ هم از اعمال این روز گرامی است.

پرداخت زکات فطره به مستمندان، در صورت تحقق شروط آن، از واجبات موکّد است؛ زیرا علاوه بر منافع اجتماعی و اقتصادی که دارد، سبب قبولی روزه و بیمه شدن جسم و جان در برابر پیش آمدهای ناگواری می شود که ممکن است تا سال آینده برای فرد ونزدیکانش پیش آید.

 

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد
باده خرم عید است که در ساغر شد
روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر
که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .

عید فطر مبارک

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
آیا چیزی قابل درو در این رمضان کاشته ایم ؟

عید فطر مبارک

همیشه وقتی مهمونی ها تموم میشه، حس غریبی دارم
چه برسه به این دفعه که مهمونی خدا داره تموم میشه . . .

عید فطر مبارک

با خوردن اگر حال تو جا می آید / خوش باش که ایام صفا می آید
آماده به حمله باش در این شب عید / وقتی که صدای ربنا می آید . . .

عید فطر مبارک

خداحافظ ای ماه غفران و رحمت / خداحافظ ای ماه عشق و عبادت
خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها / خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی
خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه / خداحافظ ای بهترین ماه الله

عید فطر (سال ۱۴۰۰) چه روزی و چند شنبه است ؟

نظرات