عکس / جدول ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک با کد ملی

0

عکس / جدول ثبت نام در سامانه املاک طبق رقم آخر کد ملی

ثبت نام در سامانه املاک طبق رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار و صاحبان املاک اعلام شد و سرپرستان خانوار باید بر اساس رقم آخر کد ملی خود در روز و تاریخ اعلام شده به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کنند و اطلاعاتی سکونتی خود را ثبت کنند. در ادامه جدول زمان بندی و نوبت بندی و روز و تاریخ را مشاهده کنید و طبق رقم آخر کدملی خود به سامانه مراجعه کنید.

عکس / جدول ثبت نام در «سامانه املاک» با رقم آخر کد ملی + روز و تاریخ

از ۱۹ فروردین سال جاری (۱۴۰۰) ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوار‌ها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir آغاز شده و صاحبان املاک و منازل و سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحد‌های مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت و اقامت و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

جدول ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک با کد ملی

عکس / جدول ثبت نام در «سامانه املاک» با رقم آخر کد ملی + روز و تاریخ

همچنین بخوانید: آموزش تصویری ثبت املاک در سامانه ملی املاک در amlak.mrud.ir + آدرس سایت

ثبت نام در سامانه املاک و اسکان نوبت بندی شده است. مبنای این نوبت بندی، کد ملی سرپرست خانوار است، اما رقم آخر آن، نه رقم اول کدملی؛ بنابراین قبل از ورود به سامانه، براساس جدولی که در پایان این گزارش آمده است، تاریخ مراجعه را پیدا کنید و در آن تاریخ به سایت مراجعه کنید.

مشکل عدم ثبت نام در تاریخ معین شده بر اساس کدملی

اگر نتوانستید در تاریخ مقرر بر اساس کد ملی سرپرست خانوار مراجعه کنید، نگران نباشید، از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا پایان مهلت ثبت نام در ۱۹ خرداد ماه، مراجعه تمام مالکین به این سامانه آزاد است و دیگر براساس کد ملی نخواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون از ۱۹ فروردین سرپرستان خانوار دو ماه فرصت دارند به سامانه املاک و اسکان مراجعه و اطلاعات سکونتی و سایر اطلاعات مالکیتی را در حوزه مسکن ثبت کنند.

نظرات