ماجرای طوفان سرخ در تودشک اصفهان با علت آن + فیلم کامل

0

فیلم طوفان سرخ در تودشک اصفهان باعث وحشت مردم شده که در ادامه ماجرای کامل و «علت طوفان سرخ» چیست و علت «طوفان سرخ در تودشک اصفهان» و منشا بوجود آمدن پدیده طوفان قرمز را و فیلم کامل را از زاویه دیگر ببینید.

ماجرای طوفان سرخ در تودشک اصفهان با علت آن + فیلم کامل طوفان سرخ در اصفهان

فیلم طوفان سرخ در تودشک اصفهان با علت آن

فیلمی در فضای مجازی دست به دست میشود که پدیده طوفان سرخ در تودشک اصفهان را نشان میدهد که هوا قرمز رنگ شده و باد شدیدی در حال وزیدن است. اما علت این پدیده چیست و چرا هوا قرمز رنگ میشود. البته این طوفان قرمز رنگ خسارتی نداشته و باعث خرابی و آسیب نشده است.

فیلم را در زیر ببینید:

علت طوفانهای سرخ

در همین رابطه،منصور شیشه فروش توضیح داد: جنس خاک منطقه باعث شکل گیری این طوفان سرخ شد که عصر امروز به مدت بیست دقیقه آسمان این منطقه را تیره و تار کرد.
به گفته وی هنوز از خسارت احتمالی ناشی از وزش باد سرخ در این شهر گزارشی دریافت نشده است.
شهر تودشک در شرق بخش کوهپایه شهرستان اصفهان و در ۶۰ کیلومتری شمال ورزنه قرار دارد.

همچنین دکتر پروین غفاریان در باره منشا و علت طوفانهای سرخ یا سیاه گفت: يكي از عوامل ناپايداري هوا، رطوبت داخل جو است. گرم شدن آب سطح اقيانوس‌ها رطوبت بيشتري وارد جو مي‌كند و منجر به تشديد چرخند‌ زايي مي‌شود. چرخند‌زايي در واقع عامل ناپايداري در سطوح مياني و پاييني جو است.

وي افزود: چرخندهايي كه ايجاد شدند، امواجي را به سمت ايران ارسال كردند كه اين امواج به همراه گرمايشي كه در سطح زمين اتفاق افتاده است ناپايداري هوا را تشديد كرده و بيشتر در تهران، شمال غرب ايران و دامنه‌هاي البرز شاهد رگبار، رعد و برق و بادهاي شديد بوديم. البته نه تنها گرم شدن سطح زمين بلكه عبور امواج مياني جو، ناپايداري جو را تشديد كرده است.

نظرات