جملات پند آموز و زیبا به همراه عکس پروفایل مفهومی

0

جملات پند آموز و زیبا به همراه عکس پروفایل مفهومی

عکس پروفایل مفهومی و جملات پند آموز : ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما جملات مفهومی و پندآموز از بزرگان به همراه عکس پروفایل مفهومی برای شما آماده کادایم که امیدواریم مورد توجه تان قرار بگیرد. مطالعه جملات پندآموز در زندگی افراد میتواند بسیار آموزنده باشد .

زبان استخواني ندارد اما آنقدر قوي هست که بتواند قلبي را بشکند مراقب حرفهايمان باشيم .

عکس پروفایل مفهومی

صدای باران زیباترین ترانه خداست که طنینش زندگی را برای ما تکرار می کند؛ نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم !!!

عکس پروفایل مفهومی

یادت باشد اگر روزگاری ، شأن و مقامت پائین آمد نا امید مشو ،
زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پائین میرود
تا بامداد روز دیگر بالا بیاید .

عکس پروفایل مفهومی

یادت باشه خدا هميشه مواظبته
یادت باشه تا خودت نخواي هيـچ کس نميتونه زندگيتو خراب کنه
یادت باشه که آرامش رو بايد تو وجود خودت پيدا کني
يادت باشه هميشه ته قلبت يه جايي براي بخشيدن آدما بگذاري ….

عکس پروفایل مفهومی

عکس پروفایل مفهومی

منتظر هيچ دستي در هيچ جاي اين دنيا نباش …
اشکهايت را با دستهاي خودت پاک کن ؛ همه رهگذرند

 عکس پروفایل مفهومی

به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت ، صداقت و مهربانی می افتند ، شما در نظرشان تداعی شوید .

عکس پروفایل مفهومی

گاهی اوقات آدم دلش یک آشپزخانه آرام
یک استکان چای و مــــادرش را می خواهد …!

عکس پروفایل مفهومی

آدمي ساخته ي افكار خويش است ، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است.

عکس پروفایل مفهومی

اگر نتوانیم همیشه اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد کنترل کنیم، دست کم می توانیم بر واکنشهای خود نسبت به آن وقایع، و بر اعمالی که در مقابل آنها انجام می دهیم مسلط باشیم

عکس پروفایل مفهومی

هرلحظه را چنان با شکوه زندگی کن که گویی واپسین لحظه زندگیت است…
و کسی چه میداند؟! شاید که واپسین لحظه باشد !….

عکس پروفایل مفهومی

با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی

عکس پروفایل مفهومی

روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرافرازی پرداخت

عکس پروفایل مفهومی

من مشکلات زیادی دارم اما،
لب های من از آن خبر ندارد.
آن ها همیشه می خندند…

عکس پروفایل مفهومی

کسانی که دیر قول می دهند ، خوش قول ترین مردم دنیا هستند.

عکس پروفایل مفهومی

تنها فکر خوب داشتن کافی نیست ، اصل این است که آن را خوب به کار بریم.

عکس پروفایل مفهومی

“هیچگاه”
به خاطر “هیچکس”
دست از “ارزشهایت” نکش…
چون … زمانی که آن فرد از تو دست بکشد،
تو می مانی و یک …. “من” بی ارزش …!

نظرات