نحوه ثبت نام در سامانه سیب برای واکسن کرونا

0

نحوه ثبت نام در سامانه سیب برای واکسن کرونا

رییس شبکه بهداشت وزارت بهداشت گفت: واکسن کرونا از طریق شبکه بهداشتی توزیع و تزریق می‌شود، بر اساس اولویت‌ها واکسن تزریق می‌شود و ایمنی گروهی در جامعه به وجود می‌آید، بنابراین؛ ضرورتی ندارد که ۱۰۰ درصد افراد جامعه واکسن تزریق کنند.

سامانه سیب

دکتر جعفر صادق تبریزی رییس شبکه بهداشت وزارت بهداشت درخصوص چگونگی توزیع واکسن کرونا گفت: توزیع واکسن کرونا بر اساس اولویت‌بندی‌های وزارت بهداشت از طریق شبکه‌های بهداشتی درمانی انجام خواهد شد. البته هنوز اولویت‌بندی‌ها صورت نگرفته است اما در هر حال توزیع واکسن با شبکه‌های بهداشتی درمانی است.

وی درخصوص افرادی که اسامی‌ آنها در نظام شبکه بهداشتی و سامانه «سیب» ثبت نیست، اظهار کرد: این افراد هم می‌توانند به مراکز ما مراجعه کرده و هنگام دریافت واکسن اسامی آنها در سامانه ثبت شود. این افراد تفاوتی با سایر کسانی که اکنون نامشان در سامانه است ندارند. شبکه بهداشتی درمانی ما گسترده است و در همه‌جا پایگاه سلامت، مرکز جامع خدمات سلامت و پایگاه بهداشت داریم؛ این مراکز در دسترس مردم هستند.

وی افزود: ضرورتی وجود ندارد که همه افراد واکسن کرونا را دریافت کنند. به طور مثال سازمان بهداشت جهانی برای افراد زیر ۱۶ سال و مادران باردار تزریق واکسن کرونا را توصیه نمی‌کند و برای بقیه افراد هم بر اساس اولویت‌ها واکسن تزریق می‌شود و ایمنی گروهی در جامعه به وجود می‌آید. بنابراین ضرورتی ندارد که ۱۰۰ درصد افراد جامعه واکسن تزریق کنند.

نحوه ثبت نام شهروندان در سـامانه سیب

ثبت نام شهروندان در این سامانه به معنای اولویت در نوبت تزریق واکسن نیست.
لازم به ذکر است افرادی که اسامی آن‌ها در نظام شبکه بهداشتی و سامانه سیب ثبت نیست، این افراد هم می‌توانند به مراکز منتخب بهداشت مراجعه کنند و در سامانه نام خود را ثبت کنند.

 

آدرس اینترنتی سامانه سیب

برای ورود به سامانه سیب اینجا کلیک کنید

نظرات