تفریحات

عکس پروفایل پشیمانی ندامت به همراه متن های پشیمانی

0

عکس پروفایل پشیمانی ندامت به همراه متن های پشیمانی

عکس پروفایل پشیمانی و متن های زیبا و خاص پشیمانی و احساس ندامت : ما در این مطلب از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما متن های زیبا , شعر و عکس نوشته برای پروفایل مخصوص ندامت و پشیمانی را آماده کردایم.

پشیمانی

عکس پروفایل پشیمانی

گرچه سکوت بلندترین فریاد عالم است
ولی گوشم دیگر طاقت فریادهای تو را ندارد
کمی با من حرف بزن…

پشیمانی

من واسه اینکه
این انگشتا دیگه نلرزن
خیلی زحمت کشیدم .
دیگه برنگرد

پشیمانی

خدا پرسید میخوری یا می بری
و من گرسنه
پاسخ دادم می خورم !!
چه میدانستم لذت ها را می برند
حسرت ها را می خورند….

پشیمانی

دلتنگ تو امروز شدم تا فردا…
فردا شد و باز هم تو گفتی فردا…
امروز دلم مانده و یه دنیا حرف…
یک هیچ به نفع دل تو تا فردا!!!

پشیمانی

می روی و من تحمل می کنم نبودنت را
می مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را

پشیمانی

پستچی محل هم دیگر نامه هایم را برایت نمی آورد
او هم می داند جوابی نداری !!!

پشیمانی

متن های پشیمانی

زندگی تفسیر سه کلمه است : خندیدن …. بخشیدن …. و فراموش کردن …. پس…. بخند …. ببخش …. و فراموش کن

پشیمانی

گفتمش آغاز درد عشق چیست؟ گفت آغازش سراسر بندگیست گفتمش پایان آن را هم بگو گفت پایانش همه شرمندگیست گفتمش درماندردم را بگو گفت درمانی ندارد، بی دواست گفتمش یک اندکی تسکین آن گفت تسکینش همه سوز و فناست.

پشیمانی

هنوز هم در مقابل نبودنت مقاومت می کنم و با کمری شکسته بی هیچ چاره ای لبخند میزنیم
و تو همچنان نباش

پشیمانی

حسرت واقعی رو اون روزی می خوری که می بینی
به اندازه سن ات
زندگی نکردی …!

پشیمانی

چیزیم نیست خرد و خمیرم فقط همین
کم مانده است بی تو بمیرم فقط همین
از هرچه هست و نیست گذشتم ولی هنوز
در عمق چشمهای تو گیرم فقط همین

پشیمانی

مرا یک ﺷﺐ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﯽ
ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﻣﯿﻜﻨﻢ ﻫﺮﺷﺐ

پشیمانی

اگر تمام شب را
در حسرت از دست دادن خورشید سر کنی
لذت دیدن ستاره ها را هم از دست می دهی !!!

پشیمانی

گاهی اوقات
حسرت تکرارِ یک لحظه
دیوانه کننده ترین حس دنیاست

میدونی چرا خدا به همه دو تا دست , دو تا پا , دو تا چشم داده , اما فقط یکی دونه قلب داده؟ برای این که بگردی , اون یکیش رو پیدا کنی.

ﮔﻠﻪ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﺯﮐﻪ,ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ
ﺍﺯﭼﻪ,ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ .
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭﺩﯼ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ،ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺩﻟﯿﻠﺶ ﮐﯿﺴﺖ,ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﯽ ﺣﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ..
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ
ﺩﻟﻢ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ،
و اندکی
ارامش

نظرات