متن و جملات تبریک چهارشنبه سوری به دایی و پسردایی و دختردایی + عکس پروفایل

0

جدیدترین پیام و متن و پیامک و اس ام اس تبریک چهارشنبه سوری به دایی و زن دایی و دختردایی و پسردایی با جملات جدید به همراه عکس نوشته و عکس پروفایل و استوری تبریک چهارشنبه سوری ۹۹ را در این بخش از مجله حرف تازه دانلود کنید.

متن و جملات تبریک چهارشنبه سوری به دایی و پسردایی دختردایی + عکس نوشته پروفایل

متن تبریک چهارشنبه سوری به دایی و پسردایی و دختردایی

شب چهارشنبه سوری است بگذاریم هر چه تاریکی هست هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست شب چهارشنبه سوری مبارک دایی جونم / زن دایی جونم!

******

تو مسیر رسیدن بهار

شاخه های خشکیده دلتو تو آتیش امروز بسوزون

تا گرم شه دل مهربونت !

چهارشنبه سوری مبارک پسر دایی عزیزم

عکس نوشته تبریک چهارشنبه سوری به دایی

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری

افکارمان آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم

زردی خاطرات بد را به آتشو سرخی عشق را از

آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

چهارشنبه سوری مبارک دایی جونم

عکس نوشته تبریک چهارشنبه سوری به دایی برای پروفایل

چهارشنبه همیشه جاودانی است

زمستان را بهار زندگانی است

چهارشنبه شب فر و کیان است

نشان از سنت ایرانیان است

چهارشنبه سوری مبارک

چهارشنبه سوری مبارک زندایی جونم

عکس نوشته پروفایل و متن تبریک چهارشنبه سوری به دایی و زن دایی

ایرانیان شب سرد را به آتش می کشند ، به امید روزهای گرم و نیک. کانون زندگی تان همچو آتش اهورایی گرم گرم باشد و جشن باستانی

چهارشنبه سوری مبارک دایی جون

*****

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری

افکارمان آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم

زردی خاطرات بد را به آتشو سرخی عشق را از

آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

دایی جان چهارشنبه سوری مبارک

عکس نوشته زندایی جان چهارشنبه سوریت مبارک

عکس نوشته زندایی جان 4شنبه سوریت مبارک

اس ام اس و پیامک چهارشنبه برای تبریک به دایی و دختر دایی و پسر دایی

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری

افکارمان آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم

زردی خاطرات بد را به آتشو سرخی عشق را از

آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

چهارمتن تبریک چهارشنبه سوری به دایی و زن دایی با عکس نوشته زیبا + عکس پروفایل

پاس دارم آتش جاوید را

یادگار فطرت جمشید را

چند روزی مانده بودش تا به عید

آمد آتش در چنین روزی پدید

بهر او آتشگهی آراستند

از پلیدی و سیاهی کاستند

پس از آن هر روز در روزی چنین

جشن سوری بوده در ایران زمین

تا که آتش را پرستاری کنیم

از اهورا طلب یاری کنیم

عکس نوشته چهارشنبه سوری مبارک دایی جان

عکس نوشته خان دایی جان 4شنبه آخر سال مبارک

بشد «چارشنبه» هم از بامداد / بدان باغ که امروز باشیم شاد

چهارشنبه سوری مبارک زن دایی جان

******

امروز ناامیدی ها و غم ها را به آتش بسپاریم. شب خوبی داشته باشید.

چهارشنبه سوریتان مبارک دختر دایی جان

هنگام پریدن از آتش : غم برو شادی بیا ، محنت برو روزی بیا

چهارشنبه سوریتان مبارک دختر دایی خوبم!

آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش

و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم

سرخی تو از من ، زردی من از تو

جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک دایی عزیزم

عکس نوشته دائی جونم چارشنبه اخر سال مبارک

آفتاب گرم و بی جان از لای پرده ها

روی پوست سرد خانه می تابد

شورِ قشنگ چهارشنبه سوری همه جا را فراگرفته

چهارشنبه سوری مبارک پسردایی

******

چهارشنبه سوری نماد خوبی هاست :

آتش زدن بدی ها

پریدن از سختی ها

روشن کردن عشق

و افروختن خوشبختی ها

چهارشنبه سوری مبارک دختردایی

******

شب چهارشنبه سوری است بگذاریم هر چه تاریکی هست هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست شب چهارشنبه سوری مبارک!

چهارشنبه سوریت مبارک نوه دایی عزیزم

متن تبریک چهارشنبه سوری به دایی و زن دایی با عکس نوشته زیبا + عکس پروفایل

آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم. سرخی تو از من ، زردی من از تو.

جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک زندایی نازنین

*******

امشب را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم …

چهارشنبه سوری مبارک خان دایی جانم

زردی در سرخی گم میشود

دلها در آتش سرخ میشود

این چهارشنبه بهانه ایست

تا دلهای اتش گرفته خاکستر شوند

چهارشنبه سوریت مبارک زندایی نازنینم

نظرات