متن و جملات تبریک چهارشنبه سوری به عمو و دختر عمو و پسر عمو + عکس پروفایل

0

پیام و جملات و متن تبریک چهارشنبه سوری به عمو و دختر عمو و پسر عمو و خانواده عمو، با مجموعه ای از پیام ها و متن جدید و زیبای «تبریک چهارشنبه سوری به عمو» و دخترعمو و پسرعمو و خانواده عمو با جملات جدید به همراه عکس نوشته و عکس پروفایل چهارشنبه سوری برای تبریک به عمو و پسر عمو و دختر عمو ۹۹ برای شما اماده کردیم.

متن و جملات تبریک چهارشنبه سوری به عمو و دختر عمو و پسر عمو + عکس نوشته استوری

عکس نوشته و متن تبریک چهارشنبه سوری به عمو

بشد چارشنبه هم از بامداد

بدان باغ که امروز باشیم شاد

چهارشنبه سوری مبارک زن عمو

******

امروز نا امیدی ها و غم ها را به آتش بسپاریم. شب خوبی داشته باشید.

چهارشنبه سوریتان مبارک دختر عموی خوبم!

*******

تو مسیر رسیدن بهار

شاخه های خشکیده دلتو تو آتیش امروز بسوزون

تا گرم شه دل مهربونت !

چهارشنبه سوری مبارک عموجون

عکس نوشته تبریک چهارشنبه سوری به عمو و زن عمو

هنگام پریدن از آتش : غم برو شادی بیا ، محنت برو روزی بیا

چهارشنبه سوریتان مبارک عموی خوبم!

پیام و (متن جدید) و عکس نوشته تبریک چهارشنبه سوری به عمو

آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش

و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم

سرخی تو از من ، زردی من از تو

جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک پسر عمو

عکس عموجونم چارشنبه سوریت مبارک

آفتاب گرم و بی جان از لای پرده ها

روی پوست سرد خانه می تابد

شورِ قشنگ چهارشنبه سوری همه جا را فراگرفته

چهارشنبه سوری مبارک خان عمو!

چهارشنبه سوری نماد خوبی هاست :

آتش زدن بدی ها

پریدن از سختی ها

روشن کردن عشق

و افروختن خوشبختی ها

چهارشنبه سوری مبارک زن عمو جان

عکس نوشته پروفایل و متن تبریک چهارشنبه سوری به عمو

اسفند یعنی یک سال دیگر

یعنی یک شانس دیگر

*******

چهارشنبه همیشه جاودانی است

زمستان را بهارزندگانی است

چهارشنبه شب فر و کیان است

نشان ازسنت ایرانیان است

چهارشنبه سوری مبارک

چهارشنبه سوری مبارک پسر عمو

عکس دختر عموی عزیزم چهارشنبه سوریت مبارک

عکس دختر عموی عزیزم چهارشنبه سوری مبارک

شب چهارشنبه سوری است بگذاریم هر چه تاریکی هست هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست شب چهارشنبه سوری مبارک!

چهارشنبه سوریت مبارک عمو جونم

******

آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم. سرخی تو از من ، زردی من از تو.

جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک پسر عمو جان

عکس نوشته ۴شنبه سوریت مبارک پسر عمو جان

عکس چهارشنبه سوری مبارک پسر عمو جان

چهارشنبه همیشه جاودانی است

زمستان را بهارزندگانی است

چهارشنبه شب فر و کیان است

نشان ازسنت ایرانیان است

چهارشنبه سوری مبارک عموی عزیزم

*******

امشب را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم …

چهارشنبه سوری مبارک زن عموی مهربانم

*******

تو مسیر رسیدن بهار

شاخه های خشکیده دلتو تو آتیش امروز بسوزون

تا گرم شه دل مهربونت !

چهارشنبه سوری مبارک عمو جان

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری

افکارمان آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم

زردی خاطرات بد را به آتشو سرخی عشق را از

آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

چهارشنبه سوری مبارک عموی عزیزم

متن تبریک چهارشنبه سوری به عمو و زن عمو با جملات جدید + عکس نوشته

ایرانیان شب سرد را به آتش می کشند ، به امید روزهای گرم و نیک. کانون زندگی تان همچو آتش اهورایی گرم گرم باشد و جشن باستانی

چهارشنبه سوری مبارک عمو جون

*********

پاس دارم آتش جاوید را

یادگار فطرت جمشید را

چند روزی مانده بودش تا به عید

آمد آتش در چنین روزی پدید

بهر او آتشگهی آراستند

از پلیدی و سیاهی کاستند

پس از آن هر روز در روزی چنین

جشن سوری بوده در ایران زمین

تا که آتش را پرستاری کنیم

از اهورا طلب یاری کنیم

چهارشنبه سوری مبارک عمو جان

*******

چهارشنبه همیشه جاودانی است

زمستان را بهارزندگانی است

چهارشنبه شب فر و کیان است

نشان ازسنت ایرانیان است

چهارشنبه سوری مبارک عمو

********

امشب را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم …

چهارشنبه سوری مبارک عمو جان

زردی در سرخی گم میشود

دلها در آتش سرخ میشود

این چهارشنبه بهانه ایست

تا دلهای اتش گرفته خاکستر شوندزن عموی عزیزم

نظرات