نمونه قرارداد اجاره رحم و نحوه تنظیم آن + نکات مهم در تنظیم قرارداد

0

نمونه قرارداد اجاره رحم و اهدای رحم نحوه تنظیم قرارداد اجاره رحم و قوانین حقوقی و عکس قرارداد تنظیم شده با همه نکات مهم حقوقی موجر و اهدا کننده رحم و نحوه پرداخت و واریز را در این بخش از مجله حرف تازه میخوانید

نمونه قرارداد اجاره رحم و نحوه تنظیم آن + نکات مهم در تنظیم قرارداد

قرارداد اجاره رحم چگونه تنظیم میشود

رحم اجاره ای موافقت نامه ای است که یک زن می پذیرد که باردار شود و یک فرزند متعلق به یک زوج دیگر را در رحم خود پرورش دهد.

زوجین وقتی در جستجوی اهدای رحم یا رحم اجاره ای هستند که بارداری از نظر پزشکی برای خودشان غیرممکن یا بسیار خطرناک باشد. اهدای رحم یا رحم اجاره ای در برخی کشورها قانونی و در برخی کشورهای جهان عملی غیر قانونی و غیر مجاز است.

محل تنظیم و نمونه قرارداد اجاره رحم

دفاتر حقوقی متعددی در ایران هستند که می توانند در تنظیم این قرارداد حقوقی رحم اهدایی در ایران به شما کمک کنند.

وقتی قرارداد رحم اهدایی در ایران را بدست آوردید، باید متوجه نکات مربوط به خود شوید.

هرچند ممکن است شما در ابتدا بطور کامل متوجه تمامی نکات نشوید.

یک نسخه از قرارداد رحم اهدایی را برای مطالعه بیشتر در اختیار شما قرار خواهند داد.

یکی از نکات مهمی که در مورد رحم اهدایی در ایران باید بدانید این است که آیین نامه های خوبی در این کشور برای حفاظت از فرد اهداکننده رحم وجود دارد که از بیماری یا مرگ او مراقبت می کند.

دانلود نمونه قرارداد اجاره رحم

دانلود نمونه قرارداد اجاره رحم

عکس نمونه قرارداد اجاره رحم

نکات مهم قرارداد با قوانین

ابتدا مطمئن شوید که شما و فرد اهداکننده رحم از نظر سلامتی غربالگری شده اید.

همچنین شما و فرد اهداکننده رحم باید از مصرف داروهایی که در زمان اخذ تخمک و نیز در طول بارداری منع مصرف دارند، مطلع شده اید، زیرا این داروها ممکن است باعث آسیب به جنین گردند.

درمان رحم اهدایی در واقع ایجاد نوعی ارتباط بین زوج نابارور و فرد اهداکننده رحم می باشد. برخی مواقع، فرد اهداکننده رحم به عنوان ” میزبان ” نیز نامیده می شود.

رحم اهدایی نوعی روش درمانی است که در آن، یک زن به روش های آزمایشگاهی باردار می گردد و جنین را تا زمان تولد حمل می کند.

نظرات