نحوه شرکت و سایت ثبت نام مسابقه برنامه نویسی همراه کاپ همراه اول

0

جزئیات برگزاری مسابقه استعدادیابی برنامه نویسی همراه کاپ همراه اول و نحوه شرکت و سایت ثبت نام و شرایط و زمان برگزاری مسابقه همراه کاپ همراه اول در روز جمعه ۲۴ بهمن ۹۹ را در این بخش بخوانید.

نحوه شرکت ،سایت ثبت نام و زمان مسابقه برنامه نویسی همراه کاپ همراه اول 99

نحوه شرکت در مسابقه برنامه نویسی همراه کاپ همراه اول ۹۹

اولین دوره مسابقات برنامه‌نویسی «همراه کاپ» با هدف استعدادیابی نیروی فنی جمعه ۲۴ بهمن ۹۹ توسط همراه اول برگزار می‌شود.

در این دوره همراه کاپ که مختص مسابقات «جاوا» و «دیتا» است، استعدادیابی از بین نفرات برتر این مسابقه به‌عمل خواهد آمد و مقدمات همکاری مشترک نیروهای مستعد با مرکز تحقیق و توسعه همراه اول فراهم خواهد شد.

نحوه شرکت ،سایت ثبت نام و زمان مسابقه برنامه نویسی همراه کاپ همراه اول

جوایز این دوره از مسابقات که توسط «مرکز تحقیق و توسعه همراه اول» و با مشارکت «شرکت همراه کسب‌وکارهای هوشمند» و همکاری کوئرا برگزار می‌شود، برای مسابقه جاوا ١۵ میلیون تومان و برای مسابقه تحلیل داده ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

سایت ثبت نام مسابقه برنامه نویسی همراه کاپ در بخش جاوا

توضیحات مسابقه

مرکز تحقیق و توسعۀ همراه اول با مشارکت همراه کسب و کارهای هوشمند و همکاری کوئرا، سری مسابقات همراه کاپ را با هدف استعدادیابی نیروی فنی برگزار می‌کند. همچنین همراه اول قصد دارد برای تعدادی از شرکت‌کنندگان در مسابقه، دورۀ کارآموزی برگزار کند.
در این دورۀ همراه کاپ، مسابقات جاوا و تحلیل داده برگزار می‌شود.
استعدادیابی

از بین نفرات برتر این مسابقه، استعدادیابی به عمل آمده و در صورت امکان مقدمات همکاری مشترک با مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با نیروهای مستعد فراهم خواهد شد. برای شرکت در بخش جاوا به آدرس ایننرتی https://quera.ir/events/mci-1-java مراجعه کنید

جوایز به شکل زیر میان رتبه‌های برتر پخش می‌شود.

۱- نفر اول، ۵ میلیون تومان

۲- نفر دوم، ۳ میلیون تومان

۳- نفر سوم، ۲ میلیون تومان

۴- بین نفر ۴ تا نفر ۱۰ به صورت رندوم به ۳ نفر نفری ۱ میلیون تومان

۵- بین نفر ۱۱ تا نفر ۲۰ به صورت رندوم به ۴ نفر نفری ۵۰۰ هزار تومان

جوایز و سایت ثبت نام مسابقه همراه کاپ دیتا و تحلیل داده

توضیحات مسابقه

مرکز تحقیق و توسعۀ همراه اول با مشارکت همراه کسب و کارهای هوشمند و همکاری کوئرا، سری مسابقات همراه کاپ را با هدف استعدادیابی نیروی فنی برگزار می‌کند. همچنین همراه اول قصد دارد برای تعدادی از شرکت‌کنندگان در مسابقه، دورۀ کارآموزی برگزار کند.
در این دورۀ همراه کاپ، مسابقات جاوا و تحلیل داده برگزار می‌شود.
از بین نفرات برتر این مسابقه، استعدادیابی به عمل آمده و در صورت امکان مقدمات همکاری مشترک با مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با نیروهای مستعد فراهم خواهد شد. برای شرکت در این بخش به آدرس اینترنتی https://quera.ir/events/mci-1-data مراجعه کنید

جوایز مسابقه در بخش دیتا

جوایز مسابقه به شکل زیر میان رتبه‌های برتر پخش می‌شود.

۱- نفر اول، ۲۵ میلیون تومان

۲- نفر دوم، ۱۰ میلیون تومان

۳- نفر سوم، ۵ میلیون تومان

۴- بین نفر ۴ تا نفر ۱۰ به صورت رندوم به ۳ نفر نفری ۱ میلیون تومان

۵- بین نفر ۱۱ تا نفر ۲۰ به صورت رندوم به ۴ نفر نفری ۵۰۰ هزار تومان

 

نظرات