آموزش بافت کلاه چین دار دخترانه با قلاب

0

در این بخش با آموزش بافت کلاه چین دار دخترانه و نحوه بافت کلاه بافتنی چین چین و دور دار دخترانه با قلاب برای دختربچه ها و بزرگسال و نوزاد را برای شما آموزش میدهیم تا در فصل زمستان و روزهای سرد برای عزیزان خود با انواع کاموا ببافید

آموزش بافت کلاه چین دار دخترانه (کلاه چین چین و دور دار) با قلاب

نحوه بافت کلاه چین دار دخترانه

رج ۱ : ۹ تا زنجیره می زنیم و حلقه می کنیم . و داخل آن ۱۸ عدد پایه می زنیم . ( ۱۸ پایه )
رج ۲ : روی پایه اول دو پایه روی پایه بعدی یک پایه . ( ۲۷ پایه )
رج ۳ : روی پایه اول دو پایه و دو پایه بعدی یک پایه می زنیم .( ۳۶ پایه )
رج ۴ : روی پایه اول دو پایه و سه پایه بعدی یک پایه می زنیم . ( ۴۵ پایه )
رج ۵ : روی پایه اول دو پایه و چهار پایه بعدی یک پایه می زنیم . ( ۵۴ پایه )
رج ۶ : در پایه اول ۳ پایه دوپایه را رد میکنیم در پایه چهارم ۳ پایه و به این ترتیب تا آخر رج ادامه می دهیم .( ۱۸ گل )
رج ۷ : در فاصله بین گل ها یک گل می زنیم .
رج ۸ تا ۱۲ : رج ۸ را پنج رج تکرار می کنیم .
رج ۱۳ : بر روی هر پایه ردیف قبل یک پایه کوتاه می زنیم . ( ۵۴ پایه کوتاه )
رج ۱۴ : در پایه اول و دوم هرکدام یک پایه کوتاه پایه بعدی دو پایه کوتاه تا آخر رج ( ۷۲ پایه )
رج ۱۵ : در پایه اول یک پایه کوتاه پایه بعدی دو پایه کوتاه تا آخر رج . کی در میان یکی اضافه می کنیم ( ۱۰۸پایه )
رج ۱۶ تا ۱۹ : روی هر پایه کوتاه یک پایه کوتاه می زنیم ( ۱۰۸پایه)
رج ۲۰ : پایه اول تا پنجم هر کدام یک پایه . روی پایه ششم دو پایه . بهمین ترتیب تا آخر رج . ( ۱۲۶ پایه کوتاه )
رج ۲۱ تا ۲۳ : روی هر پایه کوتاه یک پایه کوتاه می زنیم ( ۱۲۶ پایه)

عکس مدل کلاه چین چین دخترانه آموزش داده شده

آموزش بافت کلاه چین دار دخترانه (کلاه چین چین و دور دار) با قلاب

نحوه اندازه گیری کلاه

اندازه دور کلاه باید کوچکتر از دور سر باشد، بهتر است اندازه دور کلاه را حدود ۲.۵ سانتیمتر کمتر از دور سر بگیرید.

۳ – ۶ ماه : دورسر ۳۳ – ۳۶ سانتی متر و ارتفاع کلاه ۱۵ – ۱۸ سانتی متر

۶ – ۱۲ ماه : دور سر ۴۰-۴۸ سانتی متر و ارتفاع کلاه ۱۸ سانتیمتر

کودک نوپا: دور سر ۴۶-۴۸ سانتی متر و ارتفاع کلاه ۲۰ سانتی متر

کودک: دور سر ۴۸ – ۵۱ سانتی متر و ارتفاع کلاه ۲۲ سانتی متر

نوجوانان: دور سر ۵۳ – ۵۶ سانتی متر و کلاه ارتفاع ۲۵ سانتی متر

زن بالغ: دور سر ۵۵ – ۶۰ سانتی متر و ارتفاع کلاه ۲۸ سانتی متر

بزرگسالان: دور سر ۵۸ – ۶۱ سانتی متر و ارتفاع کلاه ۲۸ – ۳۰ سانتی متر

نظرات