آموزش ۶ مدل بافت ساق دست و ساق پا با دو میل و قلاب

0

در این بخش آموزش ۵ مدل بافت ساق دست و ساق پا با دو میل و قلاب مردانه و زنانه و دخترانه برای افراد مبتدی با روش آسان و ساده در طرح های بلند و کوتاه و دو رنگ در مجله حرف تازه برای شما قرار دادیم تا در اینروزهای سرد زمستان برای خودتان و یا خانواده ببافید

آموزش 6 مدل بافت ساق دست و ساق پا با دو میل و قلاب برای افراد مبتدی

نحوه بافت ساق دست زنانه و دخترانه

وسایل مورد نیاز

۴ کلاف رنگی متوسط ۱۰۰ گرمی

میل شمارۀ ۴

-مراحل بافت ساق دست: ۳۸ دانه سر انداخته شود.
-یک رج از رو ببافید. دانه‌ها را جهت پیچ طنابی به این صورت تقسیم‌بندی کنید.
-رج اول: ۲ دانه از زیر- ۲ دانه از رو- ۸ دانه از زیر- ۲ دانه از رو- ۸ دانه از زیر، تا آخر بافت ببافید و رج را با ۲ دانه از رو و ۲ دانه از زیر به پایان برسانید.
-رج دوم و تمام رج‌های زوج همان طوری که دانه‌ها دیده می‌شوند، بافته می‌شود.-
-بافت را به همین صورت ادامه دهید و هر ۸ رج در میان دانه‌های ۸ دانه از زیر پیچ را به صورت ضربدری ۴×۴ جابه‌جا کنید و بافت را تا بلندی ۲۰ سانتی‌متر ادامه دهید.

-بعد از آن جهت بافت انگشت شصت ۱۸ دانه از دانه‌ها را طبق مدل بافته، یک ژته- ۲ دانه از زیر- یک ژته- ۱۸ دانۀ بعدی طبق مدل تا آخر ادامه دهید. -هر یک رج در میان به دانه‌های بین ژته‌ها اضافه کنید. یعنی وقتی ۲ دانه از زیر بین ژته‌ها به ۱۰ دانه رسید.
-۱۰ دانه را در یک سنجاق قفلی قرار دهید.
-۱۸ دانۀ اول را به ۱۸ دانۀ دوم وصل کرده، بافت را با ۳۶ دانه تا بلندی ۵ سانتی‌متر ادامه دهید.
-دستکش بعدی را هم به همین صورت ببافید.

طرز بافت ساق کاموایی پا

-مراحل بافت: ۱۰۰ دانه سر انداخته شود.
-تا بلندی ۵ سانتی‌متر کشباف یکی از زیر- یکی از رو ببافید.
-بعد از آن دانه‌ها را جهت بافت مدل پیچ طنابی تقسیم‌بندی کنید.
-رج اول: ۲ دانه از زیر- ۲ دانه از رو- ۸ دانه از زیر- ۲ دانه از رو- ۸ دانه از زیر تا آخر بافت ببافید. در آخر رج را با ۲ تا از رو- ۲ تا از زیر به پایان برسانید.
-رج دوم و تمام رج‌های زوج همان‌ طوری که دانه‌ها دیده می‌شوند، بافت می‌شود.
-رج اول و دوم را تا بلندی ۸ رج ببافید.

-رج نهم: ۲ دانه از زیر- ۲ دانه از رو- ۸ دانه از زیر را به صورت پیچ طنابی ضربدری ۴×۴ جابه‌جا کنید.
-این کار را در تمام ۸ دانه از زیرها تا آخر ادامه دهید.
-هر ۸ رج در میان رج نهم را تکرار کنید.
-بافت را تا بلندی ۴۰ سانتی‌متر ببافید.
-در آخر دانه‌ها را کور کنید.
-ساق بعدی را هم به همین صورت ببافید.

عکس مدل بافته شده بالا

آموزش آسان بافت ساق دست و ساق پا با میل برای افراد مبتدی

آموزش بافتن ساق پرزدار کاموایی با دو میل

برای بافت این ساق دست، به دو نوع کاموا نیاز دارید. یک مدل کاموا ساده و یک عدد کاموا پرزدار و یا موهر .

نکته:بافت این ساق دست بافت رکن است و به دلخواه تان تنظیم می شود.

-مراحل بافت ساق: رج اول: ابتدا با کاموا پرزدار متوسط ۴۰ دانه سر بندازید.
-سپس بافت رکن انجام دهید و تمام دانه ها را از رو ببافید.

-روج دوم: همه را از رو ببافید.

-در بافت رکن، دانه ها از یک جهت بافته می شوند. یعنی اگر رج اول را از رو بافتید، تا آخرین رج باید از رو بافته شود.
-تا رج ده به همین شکل ببافید.

– رج یازدهم: کاموا ساده را به کاموا پرزدار گره بزنید و ادامه بافت رکن را با کاموا ساده ببافید.

-تا جایی که ساق دست بلند به نظر برسد، به بافت ادامه دهید.

– اکنون بافت را از وسط تا زده و دو طرف آن را به هم می دوزیم.

آموزش بافتن ساق دست پرزدار با دو میل

 

نحوه بافتن ساق کاموایی ساده کشباف

این مدل با بافت زیر و رو است که هم برای خانم ها و هم برای آقایان قابل استفاده است.

روش بافت : رج اول: دو دانه زیر و سپس دو دانه رو، تا پایان رج ادامه دهید.

*رج دوم: دو دانه رو و سپس دو دانه زیر، تا پایان رج ادامه دهید.

*همین کار را برای رج های بعدی نیز تکرار کنید تا اندازه ساق دست به مقدار مورد نظرتان برسد.

*در نهایت دانه ها را کور کرده و بافت خود را تا بزنید و درزهای آن را به هم بدوزید.

آموزش بافتن ساق دست بلند کشبافت

آموزش بافتن ساق مدل برجسته برای دست و پا

برای بافت این ساق دست به کاموا متوسط و میل ۳٫۵ نیاز دارید و باید ۴۰ دانه سر بیاندازید.
روش بافت: رج اول: همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

*رج دوم: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

* رج سوم: همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

* رج چهارم: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

*رج پنجم: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

* رج ششم: همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

* رج هفتم: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

* رج هشتم: همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

* این ۸ رج را شش مرتبه تکرار کنید.

* سپس برای قسمت بالای ساق دست که فاصله بین بافت ها بیشتر است، می توانید رج ۵ تا ۸ را دو مرتبه پشت سر هم تکرار کنید.


آموزش بافت ساق دست با قلاب

دور مچ دست خود را اندازه بگیرید و ۴ سانتی متر اضافی زنجیره بزنید. در اینجا از تعداد ۳۲ زنجیره استفاده کردیم که برای یک دست متوسط است.

* رج اول و دوم و سوم: تمام زنجیره ها را با پایه ساده درست کنید. هر زنجیره یک پایه داشته باشد. توجه کنید که وقتی اول رج بافتی را با پایه ساده شروع می کنید، ابتدا تعداد دو زنجیر بافته و سپس بافت ساده را شروع کنید. سپس اول هر رج را با دو زنجیر شروع کنید.

* رج دوم تا چهارم: دانه آخر مثل رج قبل باشد. در هر دانه یک پایه ساده بافته و سپس دو زنجیر می زنیم و دو دانه آخر رج را دوباره پایه ساده می بافیم و کار را بر می گردانیم و به رج بعدی می رویم.

* رج پنجم و ششم و هفتم مثل رج دوم بافته می شود.

* رج هشتم مثل رج چهارم بافته می شود.

* رج های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم: مثل رج دوم بافته می شوند.

* نخ را جدا می کنیم و دکمه ها را سر جای خودش می دوزیم. اگر قصد دارید تا دستکش خود را بلندتر ببافید، می توانید تعداد رج ها را بیشتر کنید.

آموزش بافت ساق دست و ساق پا دخترانه با قلاب

* اکنون دور مچ بافته شده است. حال نوبت بافت دور دست است.

* رج اول: مچ بافته شده را روی هم می گذاریم و درز دو طرف را در دست می گیریم و قلاب را از دو طرف درز رد می کنیم تا به هم متصل شود و بافت را شروع می کنیم و کل رج را با پایه کوتاه می بافیم.

* رج دوم و سوم: زنجیره می زنیم و در همان دانه اول یک بافت دانه ذرتی سه تایی می بافیم. یک دانه را نمی بافیم و در دانه بعدی دوباره یک دانه ذرتی می بافیم. یعنی کل رج تعداد ۱۵ دانه ذرتی خواهیم داشت.

* رج سوم و چهارم: مثل رج دوم ادامه می دهیم.

* رج پنجم: در این رج باید جای شصت را مشخص کنیم.
* ۷ دانه ذرتی اول را می بافیم.

*سپس برای جای شصت سه زنجیره می بافیم و دو دانه ذرتی را نمی بافیم و بقیه رج را ادامه می دهیم.

* برای بافت دست راست به جای اینکه بعد از دانه هفتم این انگشت شصت را مشخص کنیم، ۷ دانه آخر رج را در نظر می گیریم. یعنی همه رج را می بافیم. از آخر رج که ۷ دانه باقی مانده بود را دو دانه نمی بافیم و ۳ زنجیر می بافیم و ۵ دانه ذرتی بعدی را می بافیم!

* رج ششم و هفتم و هشتم: مثل رج سه بافته می شود.

* رج نهم و دهم: دور تا دور را با پایه کوتاه ببافید.

 

نظرات